Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение (ПОО) подготвя хората за работа и развива умения, необходими на гражданите, за да останат пригодни за заетост и да отговарят на нуждите на икономиката.

Научете за професионалното образование и обучение

Slide

Работни групи

Научете повече за работата на работните групи по стратегическата рамка на европейското пространство за образование в областта на професионалното образование и обучение.

Професионално образование и обучение — актуализации

Присъединете се към общността

Портал за училищно образование

Научете последните новини в областта на ПОО на онлайн платформата за специалисти в областта на образованието, изследователи и създатели на политики. Търсене на портала за училищно образование

Общност от специалисти в областта на ПОО на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE)

Интерактивна платформа за работещи в сферата на образованието за установяване на контакти, обмен на добри практики и получаване на актуална информация за европейските политики. Присъединете се към общността на работещите в сферата на ПОО

Европейски алианс за професионална подготовка

Европейският алианс за професионална подготовка е мрежа, работеща за подобряване на чиракуването в Европа и за обмен на добри практики. Научете за Алианса за професионална подготовка