Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение (ПОО) подготвя хората за работа и развива умения, необходими на гражданите, за да останат пригодни за заетост и да отговарят на нуждите на икономиката.

Научете за професионалното образование и обучение

Slide

Ресурси за професионалното образование и обучение

Европейска фондация за обучение

Европейската фондация за обучение е агенцията на ЕС, която подпомага държавите членки да реформират своите системи за образование, обучение и пазар на труда.

Онлайн инструменти на CEDEFOP

Европейският център за развитие на професионалното обучение предлага широк набор от онлайн инструменти за специалистите и създателите на политики в областта на ПОО.

Документи за професионалното образование и обучение

Открийте набор от политически документи, информационни доклади, проучвания, инфографики и информационни документи за политиката на ЕС в областта на професионалното образование и обучение.

Работни групи

Научете повече за работата на работните групи по стратегическата рамка на европейското пространство за образование в областта на професионалното образование и обучение.

Присъединете се към общността

Портал за училищно образование

Научете последните новини в областта на ПОО на онлайн платформата за специалисти в областта на образованието, изследователи и създатели на политики. Търсене на портала за училищно образование

Общност от специалисти в областта на ПОО на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE)

Интерактивна платформа за работещи в сферата на образованието за установяване на контакти, обмен на добри практики и получаване на актуална информация за европейските политики. Присъединете се към общността на работещите в сферата на ПОО

Европейски алианс за професионална подготовка

Европейският алианс за професионална подготовка е мрежа, работеща за подобряване на чиракуването в Европа и за обмен на добри практики. Научете за Алианса за професионална подготовка

 

Възможности за финансиране в ЕС

  • „Еразъм+“ е програмата на ЕС за финансиране в подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта.

  • Действия по инициативата „Жан Моне“ в рамките на „Еразъм+“ в подкрепа на преподаването, ученето, научните изследвания и дебатите по различни аспекти на Европейския съюз.

Заетост и доброволческа дейност

Вижте практическа информация и възможности за заетост, включително доброволческа дейност и стажове.