Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningar förbereder människor inför arbete och gör att de utvecklar de färdigheter som krävs för att få jobb och kunna svara på ekonomins behov.

Arbetsgrupper

Läs mer om utbildningssamarbetets arbetsgrupper och om deras arbete för yrkesutbildningen.

Gå med i nätverket

School Education Gateway

Ta del av de senaste nyheterna om yrkesutbildning på onlineplattformen för utbildningspersonal, forskare och beslutsfattare. School Education Gateway

Epales nätverk för personal inom yrkesutbildning

En interaktiv plattform där utbildningspersonal kan nätverka, utbyta god praxis och läsa det senaste om EU-politiken. Gå med i personalnätverket

Den europeiska alliansen för lärlingsutbildning

Den europeiska alliansen för lärlingsutbildning är ett nätverk för att förbättra lärlingsutbildningarna i Europa och utbyta bästa praxis. Den europeiska alliansen för lärlingsutbildning