Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Kształcenie i szkolenie zawodowe przygotowuje ludzi do pracy i pozwala im rozwinąć umiejętności, dzięki którym będą mogli zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia i odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy.

Informacje o kształceniu i szkoleniu zawodowym

Slide

Kształcenie i szkolenie zawodowe – zasoby

Europejska Fundacja Kształcenia

Europejska Fundacja Kształcenia to unijna agencja, która wspiera przeprowadzane przez państwa członkowskie reformy systemów kształcenia, szkolenia i rynku pracy.

Narzędzia internetowe Cedefop

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) oferuje szeroki wachlarz narzędzi internetowych dla osób pracujących w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształtujących politykę w tej dziedzinie.

Kształcenie i szkolenie zawodowe – dokumenty

Szereg dokumentów programowych, sprawozdań informacyjnych, badań, infografik i zestawień informacyjnych dotyczących unijnej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Grupy robocze

Dowiedz się więcej o pracach grup roboczych ds. ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym.

Dołącz do społeczności

School Education Gateway

Platforma internetowa dla pracowników sektora edukacji, naukowców i osób kształtujących politykę. Zaglądaj na nią regularnie, aby na bieżąco śledzić aktualności w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Przejdź do School Education Gateway

Społeczność VET na platformie EPALE

Interaktywna platforma dla pracowników sektora edukacji ułatwiająca nawiązywanie kontaktów i wymianę dobrych praktyk oraz obserwowanie zmian w polityce europejskiej w tej dziedzinie. Dołącz do społeczności

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego to sieć prowadząca działania na rzecz poprawy przygotowania zawodowego w Europie i wymiany najlepszych praktyk. Przejrzyj informacje o sojuszu

 

Finansowanie ze środków unijnych

  • Erasmus+ to unijny program finansowania wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport.

  • Działania „Jean Monnet” programu Erasmus+ wspierają nauczanie, uczenie się, badania naukowe i debaty dotyczące różnych aspektów Unii Europejskiej.

Zatrudnienie i wolontariat

Praktyczne informacje i oferty dotyczące zatrudnienia, w tym wolontariatu i staży