Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Kształcenie i szkolenie zawodowe przygotowuje ludzi do pracy i pozwala im rozwinąć umiejętności, dzięki którym będą mogli zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia i odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy.

Informacje o kształceniu i szkoleniu zawodowym

Slide

Grupy robocze

Dowiedz się więcej o pracach grup roboczych ds. ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym.

Dołącz do społeczności

School Education Gateway

Platforma internetowa dla pracowników sektora edukacji, naukowców i osób kształtujących politykę. Zaglądaj na nią regularnie, aby na bieżąco śledzić aktualności w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Przejdź do School Education Gateway

Społeczność VET na platformie EPALE

Interaktywna platforma dla pracowników sektora edukacji ułatwiająca nawiązywanie kontaktów i wymianę dobrych praktyk oraz obserwowanie zmian w polityce europejskiej w tej dziedzinie. Dołącz do społeczności

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego

Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego to sieć prowadząca działania na rzecz poprawy przygotowania zawodowego w Europie i wymiany najlepszych praktyk. Przejrzyj informacje o sojuszu