Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Iniciatíva Európska študentská karta

Jednoduché a bezpečné online administratívne postupy a ľahký prístup k informáciám pre študentov sú nevyhnutné na podporu mobility študentov v celej Európe.

Iniciatíva Európska študentská karta (ESCI) má zásadný význam pre podporu účasti študentov na vzdelávacích a kultúrnych aktivitách v súlade s víziou vytvorenia európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

ESCI sa skladá z troch stavebných blokov:

  • európska študentská karta – transformácia súčasných študentských kariet na európsku študentskú kartu, aby študenti mohli počas svojej mobility využívať služby poskytované v univerzitnom areáli i mimo neho,
  • aplikácia Erasmus+ – jediná aplikácia, ktorá študentom programu Erasmus pomôže so všetkými otázkami týkajúcimi sa administratívy – pred programom mobility, počas neho a po jeho skončení,
  • Erasmus bez papierovania – digitálne riešenie spájajúce systémy používané v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania, ktoré umožňuje riadiť mobilitu v rámci programu Erasmus+ online.

ESCI je krokom vpred pri prechode na digitálnu európsku spoločnosť a v pravom slova zmysle vstupom do európskeho vzdelávacieho priestoru, kde bude štúdium a získavanie vedomostí v zahraničí bežnou záležitosťou a kde sa dosiahnutie excelentnosti vo vzdelávaní stane realitou pre všetkých.