Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Инициатива за европейска студентска карта

Лесните за изпълнение и сигурни онлайн административни процедури и директното предоставяне на информация на студентите са важни за стимулиране на студентската мобилност в Европа.

Инициативата за европейска студентска карта (ESCI) е от решаващо значение за насърчаване на участието на студентите в образователни и културни дейности в съответствие с визията за създаване на европейско пространство за образование до 2025 г.

Инициативата за европейска студентска карта (ESCI) включва три елемента:

  • Европейска студентска карта — преобразуване на настоящите студентски карти в европейски студентски карти, така че студентите да могат да се възползват от услуги, предоставяни във и извън кампусите по време на своята мобилност
  • приложение „Еразъм+“ — единно приложение за подпомагане на студентите по програма „Еразъм“ с всички административни процедури — преди, по време на и след тяхната програма за мобилност
  • „Еразъм без документи на хартиен носител“ — цифрово решение, свързващо системите, използвани във висшите училища, което дава възможност за онлайн управление на мобилността по „Еразъм+“

ESCI е стъпка напред в прехода към цифрово европейско общество и истинско европейско пространство за образование, където обучението в чужбина е обичайна практика, а високите постижения в образованието са реалност за всички.