Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inizjattiva Kard Ewropea tal-Istudenti

X’inhi l-Inizjattiva Kard Ewropea tal-Istudenti

Proċeduri amministrattivi online ċari u siguri u li jpoġġu l-informazzjoni fuq il-ponot tas-swaba’ tal-istudenti huma essenzjali biex tingħata spinta lill-mobbiltà tal-istudenti fl-Ewropa kollha. Hu kruċjali wkoll li tiġi promossa l-parteċipazzjoni tal-istudenti f’attivitajiet edukattivi u kulturali f’konformità mal-viżjoni għall-ħolqien ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025.

L-inizjattiva Kard Ewropea tal-Istudenti se tiżviluppa punt ta’ kuntatt wieħed online permezz tal-App tal-Mobile Erasmus+ għall-istudenti biex jimmaniġġjaw il-passi amministrattivi kollha relatati mal-perjodu ta’ mobbiltà tagħhom - qabel, matul u wara s-soġġorn tagħhom. Dan se jippermetti lill-istudenti jsibu l-informazzjoni kollha li jeħtieġu biex jesperjenzaw mobbiltà ta’ kwalità għolja barra minn pajjiżhom.

L-għan hu li jkun hemm skjerament sħiħ tal-Inizjattiva matul l-2021. By this time, higher education institutions participating in the future Erasmus+ programme will be expected to use the Erasmus Without Paper network to exchange student mobility data. L-użu tan-network Erasmus Without Paper minn dawn l-istituzzjonijiet se jsir obbligatorju skont l-istadji ta’ hawn taħt:

  • 2021 ­ biex jiġu mmaniġġjati l-ftehimiet ta’ tagħlim online
  • 2022 ­ biex jiġu mmaniġġjati l-ftehimiet interistituzzjonali
  • 2023 - biex jiġu skambjati n-nominazzjonijiet, l-aċċettazzjonijiet u t-traskrizzjonijiet ta’ studenti relatati mal-mobbiltà tal-istudenti

L-istituzzjonijiet parteċipanti se jkollhom bżonn ukoll jippromwovu l-użu tal-app tal-mobile Erasmus+ biex jiżguraw li l-istituzzjonijiet u l-istudenti tal-Erasmus+ jistgħu jibbenefikaw minn żieda fl-effiċjenza fi proċessi amministrattivi. Sal-2025, l-istudenti kollha fl-Ewropa għandhom ikunu jistgħu jgawdu mill-benefiċċji tal-Inizjattiva Kard Ewropea tal-Istudenti. Biex titgħallem aktar, jekk jogħġbok ingħaqad magħna fuq il-webinar tagħna – Erasmus Goes Digital!

X’inhuma l-benefiċċji tal-Inizjattiva Kard Ewropea tal-Istudenti?

Konformi bis-sħiħ mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali tal-UE, il-kard se tiggarantixxi skambju sigur ta’ informazzjoni għall-istudenti u tippermetti tranżizzjoni bla xkiel bejn istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja u oħra. Barra minn hekk, il-kard se tagħti l-opportunità lill-istudenti biex ikollhom aċċess għal korsijiet u servizzi online provduti f’istituzzjonijiet oħra ta’ edukazzjoni għolja. 

Dan mhux biss jiffaċilita l-mobbiltà virtwali u t-tagħlim imħallat, iżda l-Inizjattiva Kard Ewropea tal-Istudenti tagħti wkoll l-istudenti għażla akbar fil-programmi li jistgħu jsegwu. Maż-żmien, hi se tippermetti lill-istudenti biex igawdu minn attivitajiet kulturali fl-Ewropa kollha bi prezzijiet imnaqqsa. 

Il-benefiċċji tal-Inizjattiva jmorru lil hinn mill-istudenti, billi jiġu ssimplifikati l-proċeduri amministrattivi u jitnaqqas il-piż tax-xogħol amministrattiv għall-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja, u tissaħħaħ il-mobbiltà għal kulħadd. 

Bl-appoġġ ta’ finanzjament mill-programm Erasmus+ u mill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, il-proġetti diġitali - Erasmus Without Paper, EMREX u l-Kard Ewropea tal-Istudenti – se jiżdiedu mill-2019.

L-Inizjattiva Kard Ewropea tal-Istudenti se tkun marbuta mar-regoli ta’ identifikazzjoni elettronika tal-UE (ir-Regolament eIDAS) biex tipprovdi l-fiduċja meħtieġa sabiex jiġu awtentikati l-istudenti u tippermettilhom li jiżguraw id-drittijiet tagħhom online. 

Għalhekk, l-Inizjattiva hi pass ’il quddiem fit-tranżizzjoni lejn era diġitali u Żona Ewropea tal-Edukazzjoni vera, fejn in-norma hi li wieħed jista’ jagħmel żmien jistudja u jitgħallem barra pajjiżu, u l-eċċellenza edukattiva hi realtà għal kulħadd.

Benefiċċji tal-Inizjattiva Kard Ewropea tal-Istudenti

Għall-istudenti: 

  • Aċċess faċli għall-materjal tal-kors qabel il-mobbiltà, reġistrazzjoni online għal kors, u rikonoxximent awtomatiku tal-kredits ECTS
  • Aċċess immedjat għal servizzi fl-università ospitanti, bħal-libreriji, it-trasport u l-akkomodazzjoni
  • Roħs fuq l-attivitajiet kulturali fl-UE kollha

Għall-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja: 

  • Immaniġġjar faċli, online tal-proċess kollu tal-mobbiltà – mis-selezzjoni tal-istudenti sar-rikonoxximent tal-kredits ECTS.
  • Identifikazzjoni online ta’ studenti, skambju ta’ data dwar l-istudenti simplifikat u sigur - inklużi r-rekords akkademiċi - bejn l-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja 
  • Piż amministrattiv imnaqqas assoċjat mal-mobbiltà tal-istudenti