Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa üliõpilaspileti algatus

Selged ja turvalised veebipõhised haldusmenetlused ning üliõpilastele veebi vahendusel teabe kättesaadavaks tegemine on oluline üliõpilasrände edendamiseks Euroopas.

Euroopa üliõpilaspileti algatus (ESCI) on ülitähtis, et edendada üliõpilaste osalemist haridus- ja kultuuritegevuses kooskõlas visiooniga luua 2025. aastaks Euroopa haridusruum.

ESCI koosneb kolmest osast:

  • Euroopa üliõpilaspilet – praeguste üliõpilaspiletite muutmine Euroopa üliõpilaspiletiks, et üliõpilased saaksid õpirände ajal kasutada ülikoolis ja ülikooliväliselt pakutavaid teenuseid
  • Erasmus+ rakendus – ühtne rakendus, mis aitab Erasmuse üliõpilasi kogu praktilise asjaajamise juures nii enne õpirändeprogrammi, selle ajal kui ka pärast seda.
  • Paberivaba Erasmus – digitaalne lahendus, mis ühendab kõrgharidusasutustes kasutusel olevaid süsteeme, võimaldades hallata oma Erasmus+ õpirännet veebipõhiselt.

ESCI on seega samm edasi digitaalsele Euroopa ühiskonnale üleminekul ning tõelise Euroopa haridusruumi saavutamise suunas, mille puhul välismaal õppimine saab normiks ning tipptasemel haridusest saab reaalsus kõigi jaoks.