Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Initiativet för ett europeiskt studentkort

Att införa smidig och säker e-administration och samla all information för studenterna på nätet är viktigt för att främja rörlighet och utbyten i Europa.

Det är också viktigt att fler studenter kan delta i utbildnings- och kulturverksamhet, i linje med visionen att skapa ett verkligt europeiskt område för utbildning till 2025. Initiativet för ett europeiskt studentkort ska bidra till dessa båda mål.

Initiativet för ett europeiskt studentkort består av tre delar:

  • Ett europeiskt studentkort som ersätter de nuvarande studentkorten så att studenterna kan dra nytta av olika tjänster under utbytet, både på campus och i samhället.
  • Erasmusappen där Erasmusstudenterna kan sköta all administration före, under och efter studierna.
  • Ett papperslöst Erasmus med en digital lösning som kopplar samman lärosätenas system så att allt som rör utbytena kan skötas på nätet.

Initiativet bidrar till övergången till ett digitalt samhälle och ett verkligt europeiskt område för utbildning, där utlandsstudier är normen och alla kan få en bra utbildning.