Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eurooppalainen opiskelijakortti

Eurooppalainen opiskelijakortti

Opiskelijavaihtoja voidaan edistää selkeillä ja suojatuilla verkkopalveluilla, jotka myös helpottavat opiskelijoiden tiedonsaantia. Verkkopalveluilla myös edistetään opiskelijoiden osallistumista koulutus- ja kulttuuritoimintaan osana visiota, jonka tavoitteena on luoda eurooppalainen koulutusalue vuoteen 2025 mennessä.

Eurooppalaista opiskelijakorttia koskevan hankkeen yhteydessä kehitetään myös Erasmus+ -mobiilisovellus, jolla opiskelijat voivat hoitaa hallinnolliset asiat ennen vaihtoa, sen aikana ja vaihdon jälkeen. Sovellus auttaa löytämään kaikki tarvittavat tiedot, jotta vaihdosta ulkomailla tulisi mahdollisimman onnistunut.

Tavoitteena on saada eurooppalainen opiskelijakortti täysimääräisesti käyttöön vuoden 2021 aikana. Tulevaan Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvien korkeakoulujen odotetaan siihen mennessä käyttävän paperiton Erasmus -verkostoa opiskelijoiden liikkuvuustietojen vaihtamiseen. Paperiton Erasmus -verkoston käytöstä korkeakouluissa tulee pakollista seuraavien välitavoitteiden mukaisesti:

  • 2021 – opintosopimusten sähköinen hallinnointi
  • 2022 – toimielinten välisten sopimusten hallinnointi
  • 2023 – opiskelijavaihtoihin liittyvien opiskelijavalintojen ja hyväksyntöjen ja opintorekisteriotteiden vaihto

Ohjelmaan osallistuvien korkeakoulujen on myös edistettävä Erasmus+ -mobiilisovelluksen käyttöä, jotta oppilaitokset ja Erasmus+ -opiskelijat voivat hyötyä tehokkaammista hallinnollisista prosesseista. Vuoteen 2025 mennessä eurooppalaisen opiskelijakortin on tarkoitus olla kaikkien opiskelijoiden saatavilla. Lisätietoja webinaarissa Erasmus Goes Digital!

Hyödyt

Opiskelijakortti helpottaa siirtymistä korkeakoulusta toiseen, ja sillä taataan opiskelijatietojen turvallinen vaihto henkilötietojen suojaa koskevan EU-lainsäädännön mukaisesti. Opiskelijakortin haltijat voivat suorittaa muiden korkeakoulujen tarjoamia verkko-opintoja ja käyttää niiden verkkopalveluja. 

Näin voidaan helpottaa virtuaalista liikkuvuutta ja sulautuvaa oppimista, ja lisäksi eurooppalainen opiskelijakortti tarjoaa opiskelijoille laajemman opinto-ohjelmavalikoiman. Myöhemmässä vaiheessa kortilla voi myös saada alennusta kulttuuritapahtumista. 

Eurooppalaisesta opiskelijakortista on etua muillekin kuin opiskelijoille, sillä se yksinkertaistaa korkeakoulujen hallinnollisia menettelyjä ja vähentää niiden hallinnollista rasitetta, jolloin liikkuvuus tehostuu. 

Digitaaliset hankkeet paperiton Erasmus, EMREX ja eurooppalainen opiskelijakortti saavat lisärahoitusta Erasmus+ -ohjelmasta ja Verkkojen Eurooppa -välineestä vuodesta 2019 alkaen.

Eurooppalaisessa opiskelijakortissa otetaan huomioon EU:n sähköistä tunnistamista koskevat säännöt (eIDAS-asetus), jotta opiskelijoiden henkilöllisyys voidaan todentaa luotettavasti ja jotta he voivat varmistaa oikeutensa verkossa. 

Siksi eurooppalainen opiskelijakortti on askel kohti digitaalista Eurooppaa ja eurooppalaista koulutusaluetta, jossa ulkomailla opiskelu on itsestäänselvyys ja huipputason koulutus on kaikkien saatavilla.

Eurooppalaisen opiskelijakortin edut

Opiskelijat: 

  • Kurssimateriaalien helppo saatavuus ennen vaihtoon lähtöä, sähköinen kurssi-ilmoittautuminen ja ECTS-opintopisteiden automaattinen tunnustaminen.
  • Välitön palveluiden (esim. kirjasto, kuljetus ja majoitus) saatavuus vastaanottavassa korkeakoulussa.
  • Alennuksia kulttuuritoiminnasta kaikkialla EU:ssa.

Korkeakoulut: 

  • Koko menettelyn vaivaton sähköinen hallinnointi opiskelijavalinnasta ECTS-opintopisteiden tunnustamiseen.
  • Opiskelijoiden sähköinen tunnistautuminen ja yksinkertainen ja turvattu tiedonvaihto korkeakoulujen välillä, myös opintosuoritusten osalta. 
  • Opiskelijavaihtoihin liittyvän hallinnollisen rasitteen väheneminen.