Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Det europæiske studiekort

Hvad er det europæiske studiekort?

For at fremme de studerendes mulighed for at komme på ophold i hele Europa er det vigtigt med enkle og sikre administrative onlineprocedurer og lettilgængelig information. Det er også afgørende at styrke de studerendes deltagelse i uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter i overensstemmelse med visionen om at skabe et europæisk uddannelsesområde inden 2025.

Med det europæiske studiekort vil vi udvikle en onlinekvikskranke gennem Erasmus+-mobilappen, så de studerende selv kan klare alle de administrative trin i deres udlandsophold før, under og efter opholdet. De vil kunne finde alle de informationer, de skal bruge for at få en oplevelse af høj kvalitet i udlandet.

Det er vores mål, at initiativet gennemføres fuldt ud i løbet af 2021. Til den tid forventes de højere læreanstalter, der deltager i det kommende Erasmus+-program at bruge Erasmus uden papir-netværket til at udveksle informationer om studiemobilitet. Det bliver trinvist obligatorisk for disse uddannelsesinstitutioner at bruge Erasmus uden papir efter denne tidsplan:

  • I 2021 til at forvalte onlineuddannelsesaftaler
  • I 2022 til at forvalte interinstitutionelle aftaler
  • I 2023 til at udveksle dokumenter relateret til studerendes udlandsophold: indstillinger af ansøgere og accepter af disse samt eksamensudskrifter

De deltagende institutioner skal desuden aktivt bruge Erasmus+-mobilappen for at sikre, at både de og de Erasmus+-studerende får gavn af effektiviseringen af de administrative processer. Fra 2025 skal alle studerende i Europa kunne nyde godt af fordelene ved det europæiske studiekort. Hvis du vil vide mere, så deltag i vores webinar – Erasmus Goes Digital!

Hvad er fordelene ved det europæiske studiekort?

Kortet overholder alle EU's persondatalove og garanterer sikker udveksling af personoplysninger om studerende og problemfri overgang fra mellem højere uddannelsesinstitutioner. Med kortet kan studerende desuden få adgang til onlinekurser og de tjenester, som udbydes af andre højere læreanstalter. 

Det betyder ikke bare øget virtuel mobilitet og bedre muligheder for blandet læring – det europæiske studiekort giver også flere studieprogrammer at vælge imellem. Med tiden vil de studerende også kunne få rabat på forskellige kulturelle aktiviteter rundt om i Europa. 

Og det er ikke kun de studerende, der kommer til at nyde godt af initiativet: Det vil forenkle de administrative procedurer og mindske den administrative byrde for de videregående uddannelsesinstitutioner og dermed styrke mobiliteten for alle. 

Med støtte fra Erasmus+ og Connecting Europe-faciliteten vil de digitale projekter Erasmus Without Paper, EMREX og det europæiske studiekort blive udvidet fra 2019.

Det europæiske studiekort vil følge EU's regler for elektronisk identifikation (eIDAS-forordningen) for at skabe den tillid, der er nødvendig for at kunne bekræfte en studerendes identitet og give ham/hende mulighed for at få kendskab til sine rettigheder online. 

Initiativet er derfor et skridt fremad i overgangen til et digitalt europæisk samfund og et ægte europæisk uddannelsesområde, hvor det at tage på studieophold i udlandet er normen, og uddannelse af høj kvalitet er en realitet for alle.

Fordelene ved det europæiske studiekort

De studerende får: 

  • nem adgang til studiemateriale inden opholdet, onlinekursustilmelding og automatisk anerkendelse af ECTS-point
  • direkte adgang til tjenester via værtsuniversitetet, f.eks. biblioteker, transport og indkvartering
  • rabat på kulturelle arrangementer i hele EU.

De videregående uddannelsesinstitutioner kan: 

  • let administrere hele mobilitetsprocessen online, lige fra udvælgelsen af studerende til anerkendelsen af ECTS-point
  • identificere de studerende online, let og sikkert udveksle oplysninger om de studerende – herunder akademiske oplysninger – med andre uddannelsesinstitutioner 
  • mindske deres administrativ byrde i forbindelse med de studerendes udlandsophold