Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Det europæiske studiekort-initiativ

For at fremme de studerendes mulighed for at komme på ophold i hele Europa er det vigtigt med enkle og sikre administrative onlineprocedurer og lettilgængelig information.

Det europæiske studiekort-initiativ er afgørende for at øge de studerendes deltagelse i uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter i tråd med visionen om at skabe et europæisk uddannelsesområde inden 2025.

Initiativet består af tre elementer

  • Det europæiske studiekort. Vi ønsker at omdanne de nuværende nationale studiekort til et europæisk studiekort, så de studerende kan få gavn af en række tjenester på og uden for universitetsområdet under deres studieophold.
  • Erasmus+-appen Vi vil indføre én enkelt app, der skal hjælpe Erasmus-studerende med al den praktiske administration – før, under og efter deres studieophold.
  • Erasmus uden papir Vi skal have en digital løsning, der forbinder de systemer, der anvendes på de videregående uddannelsesinstitutioner, som skal gøre det muligt at administrere deres Erasmus+-ophold.

Det europæiske studiekort-initiativ er et skridt frem mod overgangen til et digitalt europæisk samfund og et ægte europæisk uddannelsesområde, hvor det at tage på studieophold i udlandet er normen, og uddannelse af høj kvalitet er en realitet for alle.