Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Iniciativa Evropská studentská karta

V zájmu intenzivnější mobility studentů v Evropě je nezbytné zavést jednoduché a bezpečné administrativní postupy online a snadný přístup k informacím, které studenti potřebují.

Iniciativa Evropská studentská karta (ESCI) podporuje zásadním způsobem účast studentů na vzdělávacích a kulturních aktivitách v souladu s vizí vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025.

Iniciativa má tři základní prvky

  • Evropská studentská karta – stávající studentské karty se změní v Evropskou studentskou kartu, aby studenti mohli během své mobility využívat služby v univerzitním areálu i mimo něj
  • aplikace Erasmus+ – jednotná aplikace, která studentům programu Erasmus pomůže s vyřízením veškerých administrativních záležitostí – před programem mobility, v jeho průběhu i po jeho skončení
  • Erasmus bez papírů – digitální řešení propojující systémy používané ve vysokoškolských institucích, které umožňují řídit mobilitu v rámci programu Erasmus+ online

Iniciativa přispěje k přechodu do digitální éry a ke vzniku skutečného Evropského prostoru vzdělávání, v němž je pro studenty běžné strávit nějaký čas studia v zahraničí a kde může vynikajících studijních příležitostí využít každý.