Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Premiul european pentru predare inovatoare

Premiul european pentru predare inovatoare este o nouă inițiativă instituită prin Comunicarea Comisiei privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025. Inițiativa urmează să fie lansată în 2021. 

Premiul are următoarele obiective:

  • să onoreze realizările cadrelor didactice și ale școlilor și să recompenseze activitatea acestora
  • să identifice și să promoveze metodele remarcabile de predare și învățare
  • să servească drept mijloc de învățare reciprocă
  • să pună în lumină importanța programului Erasmus+ pentru colaborarea cadrelor didactice din Europa și pentru realizarea Spațiului european al educației.

Premiul se va axa pe educația școlară, inclusiv pe educația și îngrijirea timpurie a copiilor și pe instituțiile de educație și formare profesională (EFP). 

La fel ca Academiile Erasmus+ pentru cadrele didactice, această nouă inițiativă își propune să îi sprijine pe profesori și pe formatori în cariera lor, promovând excelența profesională, rețelele profesionale și comunitățile de practică, precum și mobilitatea în scop educațional în străinătate.

În fiecare țară participantă la programul Erasmus+ se vor acorda patru premii, pentru următoarele categorii:

  • educație și îngrijire timpurie
  • învățământ primar
  • învățământ secundar 
  • instituții EFP

Agențiile naționale Erasmus+ se vor ocupa de selecție și nominalizare. Ele participă, împreună cu alți actori, la modelarea acestei inițiative. 

Premiul va avea o temă în fiecare an și va recompensa profesorii și școlile ale căror proiecte abordează unul din subiectele de pe lista de priorități a Spațiului european al educației. 

În 2021, tema aleasă este strâns legată de Planul de acțiune pentru educația digitală și de pandemia de COVID-19: învățarea la distanță și mixtă.