Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Dezvoltarea competențelor

Importanța dezvoltării competențelor-cheie

Economia UE este în continuă evoluție. Cererea de cunoștințe, competențe și atitudini relevante se schimbă în timp. Pentru a putea face față acestor schimbări, oamenii trebuie să dispună de o serie de competențe de bază - să știe să scrie și să citească, să aibă cunoștințe de matematică și competențe digitale. Creativitatea, gândirea critică și abilitatea de a lucra în echipă sunt la fel de importante pentru cei care vor să își construiască o carieră durabilă și să devină cetățeni activi.

Educația și formarea joacă un rol crucial, permițându-le tinerilor, în special, să își dezvolte aceste competențe și oferindu-le condițiile pentru a avea un start cât mai reușit în viață.  

Pentru a identifica și gestiona mai bine dobândirea cunoștințelor, competențelor și atitudinilor necesare și pentru a preveni apariția unor lacune și neconcordanțe în materie de competențe, este esențial ca sectorului educației și formării să i se comunice nevoile economiei UE.

Inițiative europene în acest domeniu

  • În Recomandarea sa privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, Consiliul a prezentat un set de 8 competențe de care depind împlinirea și dezvoltarea personală, cetățenia activă, incluziunea socială și inserția pe piața forței de muncă.
  • Noua agendă pentru competențe în Europa evidențiază 10 măsuri prin care formarea, competențele și sprijinul relevant pot fi puse la dispoziția cetățenilor UE.
  • Planul de acțiune al Comisiei Europene privind educația digitală include 11 acțiuni vizând o mai bună utilizare a tehnologiei digitale pentru predarea, învățarea și dezvoltarea competențelor digitale.
  • Coaliția pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital este un parteneriat între mai multe părți interesate care a primit sarcina de a soluționa problema lipsei de competențe TIC pentru a contribui la ocuparea celor câteva mii de locuri de muncă vacante în acest sector.
  • Planul de acțiune „Antreprenoriat 2020” este destinat să stimuleze potențialul antreprenorial al Europei, propunându-și să înlăture barierele existente și să revoluționeze cultura antreprenorială în UE.
  • ESCO este clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor. Ea introduce o terminologie standardizată în 25 de limbi europene și clasifică aptitudinile, competențele, calificările și ocupațiile pentru economia UE și furnizorii de educație și formare.
  • Panorama competențelor monitorizează periodic nevoile în schimbare ale economiei europene și achiziționarea de competențe la nivel național și european. Oferă date privind tendințele în materie de competențe la nivel național și european.