Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Competențe-cheie și competențe de bază

De ce sunt importante competențele-cheie și competențele de bază?

Toți cetățenii au dreptul la programe calitative și incluzive, de educație, de formare și de învățare de-a lungul vieții, care să îi ajute să își dezvolte competențe-cheie și competențe de bază. Competențele-cheie și cele de bază sunt acele competențe de care au nevoie toți cetățenii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, îmbunătățirea perspectivelor de angajare, incluziune socială și cetățenie activă.

Însă, potrivit rezultatelor PISA (Programul pentru evaluarea internațională a elevilor) din 2018, peste 20 % din elevii din UE nu dețin competențe suficiente în ceea ce privește lectura, matematica și științele.

În 2018, ponderea elevilor cu rezultate slabe a fost de 21,7 % la citire, 22,4 % la matematică și 21,6 % la științe. În perioada 2009-2018, rezultatele la științe și citire s-au deteriorat la nivelul UE, însă rezultatele la matematică s-au menținut stabile.

Ce face UE în acest domeniu?

Consiliul European a adoptat o Recomandare actualizată a Consiliului privind competențele-cheie și învățarea pe tot parcursul vieții. Scopul Recomandării este să promoveze dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor de bază:

  • punând la dispoziția tuturor programe de înaltă calitate în materie de educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții
  • sprijinind personalul didactic în implementarea unor abordări bazate pe competențe în materie de predare și învățare
  • promovând o varietate de abordări și contexte de învățare din perspectiva învățării de-a lungul vieții
  • explorând diverse metode de evaluare și validare a competențelor-cheie.

Pentru a sprijini dezvoltarea competențelor cheie, în noiembrie 2019 Comisia Europeană a organizat o conferință privind metodele și mediile de învățare în educația școlară.

Care sunt următoarele etape?

În contextul cadrului de cooperare în materie de politici europene în domeniul educației și formării (ET 2020), statele membre și-au propus ca ponderea elevilor în vârstă de 15 ani cu rezultate slabe la competențele de bază să ajungă sub 15 % în 2020.

Comisia sprijină țările UE în consolidarea competențelor de bază și a competențelor-cheie pentru toți cetățenii, facilitând învățarea reciprocă și schimbul de bune practici.