Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kompetenzi ewlenin u ħiliet bażiċi

Għaliex huma importanti l-kompetenzi ewlenin u l-ħiliet bażiċi?

Kulħadd għandu d-dritt għal edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja ta’ kwalità u inklużivi li jiżviluppaw il-kompetenzi ewlenin u l-ħiliet bażiċi. Il-kompetenzi ewlenin u l-ħiliet bażiċi huma meħtieġa għat-twettiq u l-iżvilupp personali, l-impjegabbiltà, l-inklużjoni soċjali, u ċ-ċittadinanza attiva.

Madankollu, ir-riżultati tal-Programm għall-Valutazzjoni Internazzjonali tal-Istudenti (PISA) tal-2018 juru li aktar minn wieħed minn kull ħames studenti fl-UE għandu profiċjenza insuffiċjenti fil-qari, fil-matematika jew fix-xjenza.

Fl-2018, ir-rata ta’ kisbiet baxxi kienet ta’ 21.7% fil-qari, ta’ 22.4% fil-matematika u ta’ 21.6% fix-xjenza. Matul il-perjodu 2009-2018, fil-livell tal-UE l-prestazzjoni fix-xjenza u l-qari ddeterjorat, filwaqt li baqgħet stabbli fil-matematika.

X’qed tagħmel l-UE f’dan il-qasam?

Il-Kunsill Ewropew adotta Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-Kompetenzi Ewlenin għat-Tagħlim Tul il-Ħajja aġġornata. L-approċċ tar-Rakkomandazzjoni hu li jiġi promoss l-iżvilupp tal-kompetenzi ewlenin u tal-ħiliet bażiċi billi:

  • jingħataw edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja ta’ kwalità għolja lil kulħadd
  • jingħata appoġġ lill-istaff edukattiv fl-implimentazzjoni ta’ approċċi ta’ tagħlim u ta’ apprendiment ibbażati fuq il-kompetenzi
  • issir promozzjoni ta’ varjetà ta’ approċċi u kuntesti ta’ apprendiment mill-perspettiva tat-tagħlim tul il-ħajja
  • jiġu esplorati approċċi li jevalwaw u l-validazzjoni tal-kompetenzi ewlenin

Biex tappoġġja l-iżvilupp tal-kompetenzi ewlenin, f’Novembru 2019 il-Kummissjoni Ewropea organizzat konferenza dwar l-approċċi u l-ambjenti tat-tagħlim fl-edukazzjoni skolastika.

X’inhuma l-passi li jmiss?

Bħala parti mill-qafas għall-kooperazzjoni tal-politika Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020), l-Istati Membri tal-UE stabbilixxew l-objettiv li mhux anqas minn 15% ta’ dawk bl-età ta’ 15-il sena għandhom ikunu kklassifikati bħala “bi prestazzjoni baxxa” fil-ħiliet sal-2020.

Il-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri fit-tisħiħ tal-ħiliet bażiċi u l-kompetenzi ewlenin għaċ-ċittadini kollha billi tiffaċilita t-tagħlim reċiproku u l-iskambju ta’ prattiki tajbin.