Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Kerncompetenties en basisvaardigheden

Waarom zijn kerncompetenties en basisvaardigheden zo belangrijk?

Iedereen heeft recht op onderwijs, opleidingen en een leven lang leren, waarbij kwaliteit, inclusiviteit en de ontwikkeling van kerncompetenties en basisvaardigheden centraal staan. Elk individu heeft kerncompetenties en basisvaardigheden nodig voor zelfontplooiing, persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid, sociale inclusie en actief burgerschap.

Uit de resultaten van het programma voor internationale studentenevaluatie (Programme for International Student Assessment, PISA) uit 2018 bleek echter dat ruim een op vijf leerlingen in de EU onvoldoende presteert voor leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen.

In 2018 was het aandeel slecht presterende leerlingen 21,7 % voor lezen, 22,4 % voor wiskunde en 21,6 % voor wetenschappen. In de periode 2009-2018 zijn de prestaties voor wetenschappen en lezen op EU-niveau gedaald, en gelijk gebleven voor wiskunde.

Wat doet de EU op dit gebied?

De Europese Raad heeft zijn Aanbeveling inzake kerncompetenties voor een leven lang leren bijgewerkt. Daarin stelt de Raad voor de ontwikkeling van kerncompetenties en basisvaardigheden te bevorderen door:

  • degelijk onderwijs, goede opleidingen en een leven lang leren voor iedereen
  • ondersteuning van onderwijzend personeel bij op competenties gerichte les- en opleidingsmethoden
  • een ruim aanbod aan mogelijkheden en situaties om een leven lang te leren
  • nieuwe manieren om kerncompetenties te evalueren en valideren

Om de ontwikkeling van kerncompetenties te ondersteunen, heeft de Europese Commissie in november 2019 een conferentie over leerbenaderingen en -omgevingen in het schoolonderwijs georganiseerd.

Wat zijn de volgende stappen?

Binnen het kader voor Europese beleidssamenwerking streven de EU-landen ernaar om het aandeel 15-jarigen die ”slecht presteren” op basisvaardigheden, tegen 2020 terug te brengen tot onder de 15%.

De Commissie steunt de EU-landen bij het versterken van ieders basisvaardigheden en kerncompetenties door het wederzijds leren en de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen.