Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kulcskompetenciák és alapkészségek

Miért fontosak a kulcskompetenciák és az alapkészségek?

Mindenkit megillet a jog, hogy az életben való boldoguláshoz szükséges alapképességek és -készségek (ún. kulcskompetenciák) elsajátítása érdekében színvonalas és inkluzív oktatásban részesüljön, képezhesse magát és tanulhasson akár egész életén át. Ezeket a kompetenciákat senki sem nélkülözheti személyisége kiteljesedéséhez és fejlődéséhez, a foglalkoztathatósághoz, a társadalmi beilleszkedéshez és az aktív polgári szerepvállaláshoz.

A 2018-as nemzetközi tanulói teljesítménymérés (PISA-felmérés) ugyanakkor azt tárta fel, hogy az EU-beli diákok több mint ötödének nehézségei vannak a szövegértéssel és a matematikával, illetve hiányoznak az alapvető természettudományi ismeretei.

2018-ban az alulteljesítési arány 21,7% volt az olvasás, 22,4% a matematika és 21,6% a természettudományok terén. A 2009 és 2018 közötti időszakban a diákok teljesítménye a természettudományok és az olvasás terén uniós szinten romlott, miközben a matematika terén stabil maradt.

Mit tesz az EU ezen a területen?

Az Európai Tanács elfogadta az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló tanácsi ajánlás aktualizált változatát. Az ajánlás célja a kulcskompetenciák és az alapkészségek fejlesztésének előmozdítása az alábbiak révén:

  • a magas színvonalú oktatás és képzés, valamint az egész életen át tartó tanulás egyetemes elérhetőségének biztosítása;
  • az oktató-nevelő szakemberek támogatása a kompetenciaalapú oktatási és tanulási módszerek alkalmazásában;
  • változatos tanulási módszerek és közelítésmódok kialakításának ösztönzése az egész életen át tartó tanulás kontextusában;
  • a kulcskompetenciák felmérésére és validálására szolgáló módszerek feltérképezése.

A kulcskompetenciák fejlesztésének támogatására az Európai Bizottság 2019 novemberében konferenciát szervezett a tanulással kapcsolatos közelítésmódokról és a tanulási környezetről az iskolai oktatásban.

Melyek a következő lépések?

Az oktatás és a képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretrendszerében (Oktatás és képzés 2020) az uniós tagállamok célul tűzték ki, hogy 2020-ra 15% alá kell csökkenteni azoknak a 15 éves fiataloknak az arányát, akiket az alapkészségek tekintetében a PISA-felmérések a gyengén teljesítők kategóriájába sorolnak.

A Bizottság a kölcsönös tanulás és a bevált módszerek cseréjének előmozdításával támogatja a tagállamok erőfeszítéseit az alapkészségek és a kulcskompetenciák egyetemes megerősítése terén.