Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ključne kompetence ter osnovna znanja in spretnosti

Pomen ključnih kompetenc ter osnovnih znanj in spretnosti

Vsakdo ima pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da lahko pridobi ključne kompetence ter osnovna znanja in spretnosti. Vsak posameznik potrebuje ključne kompetence ter osnovna znanja in spretnosti za osebnostno izpolnitev in razvoj, zaposljivost, socialno vključenost in aktivno državljanstvo.

Vendar rezultati programa za mednarodno ocenjevanje študentov (PISA) iz leta 2018 kažejo, da ima več kot eden od petih učencev v EU nezadostno znanje na področju branja, matematike in naravoslovja.

Raven podpovprečnih dosežkov je leta 2018 na področju branja znašala 21,7 %, pri matematiki 22,4 % in naravoslovju 21,6 %. V obdobju 2009–2018 se je uspešnost učencev na področju naravoslovja in branja na ravni EU poslabšala, medtem ko je pri matematiki ostala stabilna.

Ukrepi EU na tem področju

Evropski svet je sprejel posodobljeno priporočilo Sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje. Poročilo spodbuja razvoj ključnih kompetenc ter osnovnih znanj in spretnosti z:

  • zagotavljanjem kakovostnega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja
  • podporo pedagoškim delavcem pri izvajanju učnih pristopov na podlagi kompetenc
  • spodbujanjem različnih učnih pristopov in kontekstov z vidika vseživljenjskega učenja
  • preučevanjem pristopov na področju ocenjevanja in vrednotenja ključnih kompetenc

Evropska komisija je novembra 2019 v podporo razvoju ključnih kompetenc organizirala konferenco o učnih pristopih in okoljih v šolskem izobraževanju.

Kaj sledi

V skladu s ciljem, ki so ga države članice določile v okviru evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja (ET2020), bi morali zmanjšati na manj kot 15 % delež petnajstletnikov, ki dosegajo slabe rezultate v osnovnih znanjih in spretnostih.

Komisija podpira države članice EU pri krepitvi osnovnih znanj in spretnosti ter ključnih kompetenc za vse državljane s spodbujanjem vzajemnega učenja in izmenjave dobrih praks.