Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)

Ce este Institutul European de Inovare și Tehnologie? 

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) este inițiativa Uniunii Europene (UE) de sprijinire a inovării la nivel sistemic – plecând din mediul educațional și terminând cu actorii de pe piață. Are sediul la Budapesta, în Ungaria. 

EIT reunește organizații care activează în domeniul educației, cercetării și inovării (așa-numitul triunghi al cunoașterii) pentru a forma parteneriate transfrontaliere dinamice și a crea medii care să stimuleze inovarea.

Institutul promovează și sprijină o nouă generație de antreprenori și stimulează crearea de întreprinderi inovatoare, în special de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).

Misiunea EIT este:

 • să creeze ecosisteme de inovare, promovând și integrând învățământul superior, cercetarea și inovarea și întreprinderile
 • să promoveze sinergiile și cooperarea între învățământul superior și sectoarele cercetării și inovării
 • să contribuie la o creștere economică durabilă, la dezvoltarea competitivității și a spiritului antreprenorial prin sporirea capacității de inovare din statele membre UE 
 • să abordeze provocările societale majore cu care se confruntă Uniunea Europeană.

EIT face parte din programul Orizont Europa, programul UE de investiții în cercetare și inovare. 

Institutul se încadrează în cel de-al treilea pilon al programului – „Europa inovatoare” – care urmărește stimularea revoluțiilor tehnologice și a ecosistemelor de inovare.

EIT lucrează în parteneriat cu alte inițiative și scheme de finanțare ale UE.

Ce face EIT? 

EIT gestionează opt comunități de cunoaștere și inovare (CCI), fiecare dintre acestea abordând o anumită provocare globală și/sau societală. 

Aceste comunități sprijină inovarea și spiritul antreprenorial și generează progrese importante încurajând colaborarea dintre învățământul superior, cercetare și întreprinderi. 

În prezent există opt astfel de comunități:

 • EIT Climate KIC: caută să accelereze tranziția către o economie fără emisii de dioxid de carbon
 • EIT InnoEnergy: caută să asigure un viitor energetic durabil pentru Europa
 • EIT Digital: caută să stimuleze transformarea digitală a Europei
 • EIT Health: caută să le ofere cetățenilor UE mai multe oportunități de a se bucura de o viață sănătoasă
 • EIT Raw Materials: caută să dezvolte sectorul materiilor prime, pentru a-l transforma într-un atu major pentru Europa
 • EIT Food: caută să lanseze o revoluție mondială în sectorul alimentar și al producției de alimente
 • EIT Urban Mobility: caută să dezvolte un transport urban inteligent, ecologic și integrat
 • EIT Manufacturing: caută să consolideze competitivitatea industriei prelucrătoare europene

Regulamentul EIT și Agenda strategică de inovare (ASI) 2021-2027 au intrat în vigoare pe 28 mai 2021. ASI prevede:

 • creșterea impactului, a deschiderii și a transparenței comunităților cunoașterii și inovării, prin deschiderea lor către mai multe tipuri de părți interesate. Acest lucru va îmbunătăți difuzarea cunoștințelor și a inovării în întreaga Uniune
 • consolidarea capacității antreprenoriale și de inovare a învățământului superior din toată Europa, prin promovarea și sprijinirea schimbării instituționale în instituțiile de învățământ superior și prin integrarea lor în ecosistemele de inovare. Pentru a atinge acest obiectiv de politică, EIT desfășoară o inițiativă-pilot cu o durată de 3 ani, Inițiativa pentru consolidarea capacităților în domeniul inovării în instituțiile de învățământ superior (EIT-HEI)
 • consolidarea mecanismului de inovare regională al EIT, menit să stimuleze inovarea în țările cu performanțe modeste sau moderate în materie de inovare. Acesta facilitează schimbul de bune practici, de experiență și de know-how care rezultă din activitățile comunităților CCI EIT cu ecosistemele locale de inovare și oferă servicii personalizate pentru a acoperi lacunele identificate în materie de inovare
 • lansarea a două noi comunități de cunoaștere și inovare, una dedicată sectoarelor și industriilor culturale și creative (în 2022) și una dedicată sectoarelor și ecosistemelor acvatice, marine, și maritime (în 2026)

Date concrete și cifre

EIT este activ în toate statele membre ale UE, cu peste 2 000 de parteneri strâns integrați din cercetare, educație și mediul de afaceri. 

Are peste 60 de centre de colocație în interiorul și în afara UE. Ecosistemele de inovare sprijinite de EIT includ 310 centre de cercetare, 269 de instituții de învățământ superior și 1 284 de întreprinderi, inclusiv IMM-uri, precum și 193 de alte entități precum autoritățile municipale și regionale sau organizațiile neguvernamentale (ONG-uri).

Peste 3 000 de studenți au absolvit programe de învățământ cu eticheta EIT, la nivel de masterat și doctorat. 

EIT și CCI-urile sale au creat o rețea largă de absolvenți ai EIT care formează o comunitate interdisciplinară și multiculturală de agenți ai schimbării și generează inovații de care avem nevoie pentru a construi o Europă ecologică și durabilă. 

În 2020, comunitățile de absolvenți au reunit peste 14 000 de absolvenți din interiorul și din afara Europei.

Cu un buget alocat de 2,965 miliarde EUR, Agenda strategică de inovare 2021-2027 va spori impactul EIT și al CCI-urilor sale în toate cele trei ramuri ale triunghiului cunoașterii. 

Agenda strategică de inovare prevede lansarea pe piață a 4 000 de produse și servicii inovatoare și sprijinirea a 700 de startup-uri până în 2027. 

Tot până în 2027, EIT urmărește să implice în programele sale educaționale 680 de instituții de învățământ superior, cu peste 25 000 de studenți.