Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Diplomasupplement

Wat is het diplomasupplement?

Het diplomasupplement wordt opgesteld door instellingen voor hoger onderwijs volgens de normen die zijn overeengekomen door de Europese Commissie, de Raad van Europa en Unesco. Het is ook een van de Europass-documenten

Het diplomasupplement kan helpen bij de erkenning van academische kwalificaties. Het is een belangrijk instrument van de Europese hogeronderwijsruimte waarmee afgestudeerden ervoor kunnen zorgen dat hun diploma wordt erkend door instellingen voor hoger onderwijs, openbare instanties en werkgevers in eigen land en daarbuiten. Het is echter geen cv of vervanging van het originele diploma.

Het diplomasupplement bevat acht onderdelen die informatie verschaffen over: 

  • de houder van de kwalificatie
  • het kwalificatietype en de instelling die deze heeft uitgereikt
  • het kwalificatieniveau
  • de inhoud van de opleiding en bereikte resultaten
  • de functie van de kwalificatie
  • de certificering van het supplement
  • het hogeronderwijsstelsel in het betrokken land, verstrekt door de nationale informatiecentra voor academische erkenning (NARIC)
  • overige relevante bijzonderheden

Wie afstudeert in een land dat deelneemt aan het Bolognaproces, ontvangt het diplomasupplement automatisch en gratis. Het wordt opgesteld in een van de grote Europese talen naar keuze. 

Wat zijn de voordelen? 

Het diplomasupplement maakt kwalificaties en studieprogramma’s in landen in heel Europa beter vergelijkbaar. Het biedt een gedetailleerde beschrijving van de afgeronde studies en geeft een indicatie van de competenties die afgestudeerden daardoor hebben verworven. 

Het supplement maakt het voor afgestudeerden ook gemakkelijker om in het buitenland vervolgopleidingen te volgen en werk te vinden, doordat diploma’s internationaal breder erkend worden, zowel door onderwijsinstellingen als door werkgevers.

Voor hogeronderwijsinstellingen biedt het betere erkenning van de academische kwalificaties die zij uitreiken. Het verbetert de zichtbaarheid van onderwijsinstellingen, zowel bij andere instellingen als bij werkgevers. Het diplomasupplement helpt ook de institutionele autonomie van hogeronderwijsinstellingen te bewaren, doordat het een gemeenschappelijk kader voor de erkenning van academische kwalificaties biedt en de administratieve lasten van veel instellingen vermindert.