Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Kaip SELFIE veikia?

This page explains how to navigate your school's self-reflection journey.

The first step? Decide who from your school will coordinate the exercise!

Pasirinkite savo mokyklos koordinatorių

Norint naudotis priemone SELFIE savo mokykloje, pirmiausia reikia paskirti asmenį arba nedidelę grupę, kuriai būtų pavesta koordinuoti veiklą.

Užregistruokite savo mokyklą

Pasirinkę, kas koordinuos šį procesą, galite

  • užregistruoti mokyklą SELFIE platformoje, pateikdami pagrindinę informaciją, pvz., mokyklos tipą (pvz., pradinė, pagrindinė arba vidurinė), dydį ir vietovę;
  • pasirinkti SELFIE apklausos laikotarpį;
  • atrinkti, kas dalyvaus (pvz., kuri mokinių grupė).

Pritaikykite savo klausimus

SELFIE galite pasirinkti arba pridėti klausimus, atitinkančius jūsų mokyklos poreikius ir aplinkybes.

Pažiūrėkite, ką galėtumėte pridėti prie standartinių teiginių ir klausimų.

Pradėkite klausinėti!

Kvieskite mokinius, mokytojus ir mokyklos vadovus anonimiškai dalyvauti SELFIE apklausoje.

Atsakyti į klausimus prireikia apie 30 minučių. Mokytojai ir mokyklos vadovai gali tai padaryti jiems tinkamu laiku, tačiau mokiniams rekomenduojame apklausą atlikti pamokos metu.

Gaukite rezultatus

Dalyviams atsakius į klausimus, SELFIE parengia jūsų mokyklos ataskaitą.

Apibendrintus rezultatus galima matyti vizualiai ir interaktyviai. Šie rezultatai yra visiškai nuasmeninti – ataskaita priklauso mokyklai ir ja gali naudotis tik mokykla.

Aptarkite ir imkitės veiksmų

Remdamiesi SELFIE išvadomis galite panagrinėti, kaip jūsų mokykloje technologijomis galėtų būti remiamas mokymas, mokymasis ir mokinių vertinimas.

Suformuluokite veiksmų planą ir nustatykite savo prioritetus.

Koreguokite savo pažangą

Vertinimą galite kartoti periodiškai.

Tai padės jums įvertinti pažangą ir nustatyti, kur gali prireikti kitų pokyčių.