Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Kako deluje orodje SELFIE

This page explains how to navigate your school's self-reflection journey.

The first step? Decide who from your school will coordinate the exercise!

Izberite šolskega koordinatorja

Če želite na šoli uporabljati orodje SELFIE, je prvi korak določitev osebe ali manjše ekipe, ki bo koordinirala aktivnost.

Registrirajte svojo šolo

Ko izberete osebo, ki bo koordinirala dejavnost,

  • registrirajte šolo na platformi SELFIE – navedite osnovne podatke, kot so vrsta šole (na primer osnovna ali srednja), velikost in lokacija
  • določite obdobje za aktivnost SELFIE
  • določite, kdo bo sodeloval (na primer, katera skupina učencev)

Prilagodite vprašanja

Orodje SELFIE vam omogoča, da izberete ali dodate vprašanja, ki ustrezajo potrebam in okolju vaše šole.

Premislite, kaj bi morda želeli dodati poleg standardnih trditev in vprašanj.

Začnite spraševati!

Povabite učence, učitelje in predstavnike vodstva šole k anonimnemu sodelovanju v orodju SELFIE.

Odgovarjanje na vprašanja traja približno 30 minut. Učitelji in predstavniki vodstva šole lahko to opravijo, ko jim najbolj ustreza, za učence pa priporočamo, da ta aktivnost poteka v sklopu pouka.

Pridobite rezultate

Ko udeleženci odgovorijo na vprašanja, orodje SELFIE za vašo šolo ustvari poročilo, v katerem so zbirni rezultati prikazani v vizualni in interaktivni obliki.

Ti rezultati so popolnoma anonimizirani. Poročilo pripada šoli in samo šola lahko dostopa do njega.

Razpravljajte in ukrepajte

Iz rezultatov poročila SELFIE je razvidno, kako bi tehnologije lahko podprle poučevanje, učenje in preverjanja znanja učencev na vaši šoli.

Na podlagi poročila lahko pripravite akcijski načrt in določite prednostne naloge.

Izboljšajte svoj napredek

Ocenjevanje lahko redno ponavljate, da izmerite napredek in ugotovite, kje so potrebne spremembe.