Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Kako funkcionira SELFIE

This page explains how to navigate your school's self-reflection journey.

The first step? Decide who from your school will coordinate the exercise!

Odaberite školskog koordinatora

Ako želite upotrijebiti alat SELFIE u svojoj školi, prvo trebate imenovati osobu ili mali tim koji će koordinirati postupak.

Prijavite svoju školu

Nakon što odaberete osobu koja će koordinirati postupak, možete

  • prijaviti školu na platformi alata SELFIE i navesti osnovne informacije, kao što su vrsta (npr. osnovna ili srednja), veličina i lokacija škole
  • odabrati vrijeme u kojem ćete provesti postupak SELFIE
  • odabrati tko će sudjelovati (na primjer, koja će skupina učenika sudjelovati).

Prilagodite pitanja

Alat SELFIE omogućava vam da odaberete ili dodate pitanja koja odgovaraju potrebama i kontekstu vaše škole.

Razmislite što želite dodati uz standardne izjave i pitanja.

Počnite s pitanjima!

Pozovite učenike, nastavnike i ravnatelje škola da anonimno upotrijebe alat SELFIE.

Potrebno je približno 30 minuta da se odgovori na pitanja. Nastavnici i ravnatelji mogu to učiniti u vrijeme koje im odgovara, a učenicima preporučujemo da odgovore u okviru nastavnog sata.

Saznajte rezultate

Nakon što sudionici odgovore na pitanja, SELFIE generira izvješće za školu.

Ukupni rezultati prikazuju se u vizualnom obliku na interaktivan način. Rezultati su u potpunosti anonimni – izvješće pripada školi i samo mu škola može pristupiti.

Raspravite o rezultatima i započnite s potrebnim promjenama

Izvješće koje je SELFIE generirao može pomoći vašoj školi da bolje razumije kako se digitalne tehnologije upotrebljavaju za potporu poučavanju, učenju i procjeni učenika.

Izradite akcijski plan i odredite prioritete.

Napredak prilagodite potrebama

Alatom se možete poslužiti više puta.

To će vam pomoći da ocijenite napredak i utvrdite gdje bi mogle biti potrebne druge promjene.