Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hur fungerar Selfie?

Utse en samordnare

Om du vill använda Selfie på din skola är det första steget att utse en person eller ett litet team som samordnar självskattningsövningen.

Registrera din skola

När du har utsett en samordnare kan du

  • registrera skolan på Selfieplattformen och lägga in uppgifter om typ av skola (till exempel grundskola eller gymnasium), storlek och ort
  • välja tidpunkt för självskattningen
  • välja vem som ska delta (t.ex. vilken grupp av elever).

Skräddarsy dina frågor

I Selfie kan du välja eller lägga till frågor efter skolans behov och förutsättningar.

Fundera på vad du vill lägga till utöver grundutbudet av påståenden och frågor.

Börja fråga!

Bjud in elever, lärare och skolledare att delta anonymt.

Det tar ungefär 30 minuter att svara på frågorna. Lärare och skolledare kan göra det när det passar dem, men vi rekommenderar att eleverna gör det på lektionstid.

Få resultaten

När deltagarna har svarat på frågorna skapar Selfie en rapport för din skola.

De sammanställda resultaten presenteras i ett visuellt och interaktivt format. Resultaten är helt anonymiserade – rapporten tillhör skolan och det är bara skolan som har tillgång till den.

Diskutera och agera

Du kan använda Selfie-resultaten för att se hur teknik kan stödja undervisning, lärande och elevbedömning på din skola.

Ta fram en handlingsplan och bestäm vad ni ska satsa på.

Följ framstegen

Du kan upprepa självskattningen med jämna mellanrum.

Då kan ni följa framstegen och se vad som behöver förändras.