Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Kā strādā “SELFIE”

This page explains how to navigate your school's self-reflection journey.

The first step? Decide who from your school will coordinate the exercise!

Izvēlieties savas skolas koordinatoru

Ja vēlaties izmantot “SELFIE” savā skolā, visupirms ir jānosaka, kura būs tā persona vai neliela komanda, kas koordinēs dalību aptaujā.

Reģistrējiet savu skolu

Kad personu, kura koordinēs procesu, būsiet izvēlējušies, varēsiet:

  • reģistrēt skolu “SELFIE” platformā, norādot pamatinformāciju par skolu, proti, tās veidu (piemēram, pamatskola vai vidusskola), izmēru un atrašanās vietu,
  • izvēlēties laiku dalībai “SELFIE” aptaujā,
  • atlasīt dalībniekus (piemēram, skolēnu grupu).

Pielāgojiet savus jautājumus

“SELFIE” jums ļauj atlasīt vai pievienot jautājumus, kas pielāgoti jūsu skolas/iestādes vajadzībām un situācijai.

Varat izvēlēties jautājumus, ar kuriem papildināsiet standarta apgalvojumus un jautājumus.

Sāciet aptauju

Aiciniet skolēnus, skolotājus un skolu vadītājus anonīmi piedalīties “SELFIE” aptaujā.

Lai atbildētu uz jautājumiem, būs vajadzīgas aptuveni 30 minūtes. Skolotāji un skolu vadītāji to var izdarīt viņiem piemērotā laikā, taču skolēniem iesakām atbildēt mācību stundas laikā.

Saņemiet rezultātus

Kad dalībnieki būs iesnieguši atbildes uz jautājumiem, “SELFIE” sagatavos ziņojumu par jūsu skolu.

Apkopotie rezultāti būs atspoguļoti vizuālā un interaktīvā veidā. Rezultāti ir pilnībā anonimizēti, turklāt ziņojums pieder skolai, un tam var piekļūt tikai skola.

Apspriedieties un rīkojieties

Ar “SELFIE” iegūtos rezultātus varat izmantot, lai saprastu, kā tehnoloģijas varētu sniegt atbalstu mācīšanas, mācību, kā arī skolēnu vērtēšanas procesā jūsu skolā.

Sagatavojiet rīcības plānu un izvirziet savas prioritātes.

Sekojiet līdzi savam progresam

Novērtējumu varat periodiski atkārtot.

Tas jums palīdzēs novērtēt progresu un ieraudzīt, kur vēl varētu būt vajadzīgas izmaiņas.