Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Как работи SELFIE

This page explains how to navigate your school's self-reflection journey.

The first step? Decide who from your school will coordinate the exercise!

Изберете училищен координатор

Ако желаете да използвате SELFIE във вашето училище, първата стъпка е да определите човек или малък екип, който да координира сесията.

Регистрирайте вашето училище

След като изберете кой ще координира сесията, можете да:

  • регистрирате училището в платформата на SELFIE, като предоставите основна информация, например вид училище (напр. начално или средно училище), големина и местоположение
  • изберете времето за провеждане на сесията в SELFIE
  • изберете кой ще участва (например кои групи от ученици).

Персонализирайте въпросите

SELFIE ви дава възможност да избирате или добавяте въпроси, които съответстват на потребностите и контекста на вашето училище.

Помислете какво да добавите към стандартните твърдения и въпроси.

Започнете да питате!

Поканете учениците, учителите и училищните ръководители да участват в SELFIE анонимно.

Попълването на въпросите отнема около 30 минути. Учителите и училищните ръководители могат да направят това в удобно за тях време, а що се отнася до учениците — препоръчваме те да отговорят на въпросите като част от урок.

Вижте резултатите

След като участниците отговорят на въпросите, SELFIE генерира доклад за вашето училище.

В него обобщените резултати са представени по визуален и интерактивен начин. Тези резултати са напълно анонимизирани — докладът принадлежи на училището и само училището има достъп до него.

Обсъждане и действие

Можете да използвате резултатите от SELFIE, за да видите как технологиите могат да подпомогнат преподаването, ученето и оценяването на учениците във вашето училище.

Изгответе план за действие и определете приоритетите си.

Усъвършенствайте напредъка си

Можете периодично да повтаряте оценката.

Това ще ви помогне да измервате напредъка и да виждате в кои области може да са необходими други промени.