Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kif taħdem SELFIE

Agħżel il-koordinatur tal-iskola tiegħek

Jekk tixtieq tuża SELFIE fl-iskola tiegħek, l-ewwel pass huwa li tqabbad lil xi ħadd jew lil tim żgħir biex jikkoordina l-eżerċizzju.

Irreġistra l-iskola tiegħek

Ladarba tkun għażilt min se jikkoordina l-eżerċizzju, tista’

  • tirreġistra l-iskola fuq il-pjattaforma SELFIE, billi tipprovdi informazzjoni bażika bħat-tip ta’ skola (pereżempju, primarja jew sekondarja), id-daqs u l-post
  • jagħżlu l-perjodu tal-eżerċizzju SELFIE
  • tagħżel min se jieħu sehem (pereżempju, liema grupp ta’ studenti).

Fassal il-mistoqsijiet tiegħek

Is-SELFIE tħallik tagħżel jew iżżid mistoqsijiet li jaqblu mal-ħtiġijiet u l-kuntest tal-iskola tiegħek.

Ara x’tista’ żżid fuq id-dikjarazzjonijiet u l-mistoqsijiet standard.

Ibda staqsi!

Stieden lill-istudenti, l-għalliema u l-mexxejja tal-iskejjel biex jieħdu sehem fis-SELFIE fuq bażi anonima.

Il-mistoqsijiet jieħdu madwar 30 minuta biex tweġibhom. L-għalliema u l-mexxejja tal-iskejjel jistgħu jagħmlu dan fi żmien adattat għalihom, filwaqt li nirrakkomandaw li l-istudenti jwieġbu bħala parti minn lezzjoni.

Ikseb ir-riżultati

Ladarba l-parteċipanti jlestu l-mistoqsijiet, is-SELFIE tiġġenera rapport għall-iskola tiegħek.

Din turi r-riżultati aggregati b’mod viżiv u interattiv. Dawn ir-riżultati huma kompletament anonimizzati - ir-rapport jappartjeni għall-iskola u l-iskola biss tista’ taċċessah.

Iddiskuti u aġixxi

Tista’ tuża s-sejbiet tas-SELFIE biex tara kif it-teknoloġiji jistgħu jappoġġjaw it-tagħlim, l-apprendiment u l-valutazzjoni tal-istudenti fl-iskola tiegħek.

Ifformula pjan ta’ azzjoni u stabbilixxi l-prijoritajiet tiegħek.

Irfina l-progress tiegħek

Tista’ tirrepeti l-valutazzjoni perjodikament.

Din tgħinek tkejjel il-progress u tara fejn jistgħu jkunu meħtieġa bidliet oħra.