Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Käyttäjien kokemuksia

Valitse oppilaitoksestasi koordinaattori

Jotta SELFIE-välinettä pääsee käyttämään, oppilaitoksesta tulee ensin valita yksi henkilö tai pieni tiimi koordinoimaan SELFIEn käyttöä.

Rekisteröi oppilaitoksesi

Kun koordinaattori on valittu, voit

  • rekisteröidä oppilaitoksen SELFIE-alustalla antamalla oppilaitoksen perustiedot, kuten sen tyypin (perus- vai toisen asteen oppilaitos), koon ja sijainnin
  • valita ajan SELFIE-kyselylle
  • valita osallistujat (esim. oppilas- tai opiskelijaryhmän)

Räätälöi kysymykset

SELFIE-välineessä on mahdollista valita tai lisätä kysymyksiä, jotta ne sopivat oppilaitoksesi toimintaympäristöön.

Pohdi, mitä haluaisit lisätä perusväitteiden ja peruskysymysten lisäksi.

Aloita kysely!

Lähetä oppilaille tai opiskelijoille sekä opettajille ja koulun johtajille kutsu osallistua SELFIE-kyselyyn. Osallistuminen on anonyymia.

Kysymyksiin ja väitteisiin vastaaminen vie noin 30 minuuttia. Opettajat ja koulujen johtajat voivat vastata kyselyyn silloin kuin heille parhaiten sopii, mutta oppilaille ja opiskelijoille kannattaa antaa aikaa osallistua oppitunnilla.

Katso tulokset

Kun osallistujat ovat vastanneet kysymyksiin ja väitteisiin, SELFIE luo vastauksista raportin oppilaitosta varten.

Raportissa tulokset näkyvät visuaalisessa ja interaktiivisessa muodossa. Tulokset on anonymisoitu täysin, ja vain oma oppilaitos näkee ne.

Keskustele ja ryhdy toimiin

SELFIE-kyselyn tuloksista selviää, miten teknologia voisi tukea opetusta, oppimista ja oppimistulosten arviointia oppilaitoksessasi.

Luo seuraavaksi tulosten perusteella toimintasuunnitelma ja valitse tärkeimmät painopisteet.

Seuraa edistymistä

Voit toistaa SELFIE-kyselyn tasaisin väliajoin.

Tämä auttaa seuraamaan edistymistä ja hahmottamaan, mitkä muut muutokset voisivat olla tarpeen.