Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Kuidas SELFIE Töötab

This page explains how to navigate your school's self-reflection journey.

The first step? Decide who from your school will coordinate the exercise!

Valige oma kooli koordinaator

Kui tahate SELFIE’t oma koolis kasutada, peate kõigepealt määrama inimese või töörühma, kes ettevõtmist koordineeriks.

Registreerige oma kool

Kui olete välja valinud isiku, kes ettevõtmist koordineerib, saate

  • registreerida kooli SELFIE platvormil, esitades kooli põhiandmed, nagu kooli liik (1.–6. klass või 7.–12. klass), suurus ja asukoht
  • valida SELFIE läbiviimise aja
  • valivad selles osalejad (nt millise kooliastme õpilased).

Koostage endale sobiv küsimustik

SELFIE võimaldab teil kooli vajadustest ja taustast lähtudes valida välja sobivad küsimused ning neid ise juurde lisada.

Vaadake üle, milliseid valikväiteid või -küsimusi sooviksite lisada tüüpväidetele ja -küsimustele.

Alustage küsitlemist

Kutsuge õpilasi, õpetajaid ja koolijuhte SELFIE’s anonüümselt osalema.

Küsimustiku täitmisele kulub umbes 30 minutit. Õpetajad ja koolijuhid võivad seda teha neile sobival ajal, kuid õpilastel soovitame vastata koolitunni ajal.

Tutvuge tulemustega

Kui osalejad on küsimustiku täitnud, koostab SELFIE teie koolile aruande.

Seal on esitatud koondtulemused visuaalsel ja interaktiivsel viisil. Tulemused on täielikult anonüümitud – aruanne kuulub koolile ja sellele pääseb ligi ainult kool.

Pidage nõu ja tegutsege

SELFIE tulemuste alusel võite arutada, kuidas võiks tehnoloogia teie koolis toetada õpetamist, õppimist ja õpilaste hindamist.

Koostage tegevuskava ja määrake kindlaks prioriteedid.

Jälgige oma edusamme

Enesehindamist saab korrapäraselt uuesti teha.

See aitab teil hinnata edusamme ja näha, kus on veel vaja muudatusi läbi viia.