Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Ako SELFIE funguje

This page explains how to navigate your school's self-reflection journey.

The first step? Decide who from your school will coordinate the exercise!

Vyberte svojho školského koordinátora

Ak chcete na svojej škole využiť SELFIE, prvým krokom je vyčlenenie osoby alebo malého tímu na koordináciu tejto činnosti.

Zaregistrujte svoju školu

Po tom, ako sa rozhodnete, kto bude koordinovať cvičenie, môžete

  • zaregistrovať školu na platforme SELFIE a poskytnúť o nej základné informácie, ako napríklad typ školy (napríklad základná alebo stredná), jej veľkosť a lokalita,
  • určiť, kedy sa využije SELFIE,
  • určiť, kto sa na SELFIE zúčastní (napríklad skupina študentov).

Prispôsobte si otázky

SELFIE vám umožňuje vybrať alebo doplniť otázky, ktoré zodpovedajú potrebám a kontextu vašej školy.

Pozrite, čo by ste možno chceli doplniť k štandardným tvrdeniam a otázkam.

Pýtajte sa!

Vyzvite študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov školy, aby sa zapojili do SELFIE na anonymnej báze.

Zodpovedanie otázok trvá približne 30 minút. Učitelia a vedúci pracovníci škôl to môžu urobiť v čase, ktorý im vyhovuje, ale odporúčame, aby študenti odpovedali na otázky ako súčasť vyučovacej hodiny.

Získajte výsledky

Keď účastníci odpovedia na otázky, SELFIE vygeneruje správu pre vašu školu,

ktorá bude obsahovať súhrnné výsledky vo vizuálnej a interaktívnej podobe. Tieto výsledky sú plne anonymizované a neobsahujú žiadne osobné informácie, ako sú napríklad pohlavie alebo vek.

Diskutujte a konajte

Zistenia z hodnotenia SELFIE vám ukážu, ako by mohli technológie pomôcť pri výučbe, učení sa a hodnotení študentov na vašej škole.

Vypracujte akčný plán a určite si priority.

Priebežne dolaďujte svoj pokrok

Hodnotenie môžete pravidelne opakovať.

Pomôže vám to posúdiť pokrok a zistiť, kde by mohlo byť potrebné vykonať ďalšie zmeny.