Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

A bolognai folyamat és az európai felsőoktatási térség

Mi az a bolognai folyamat?

A bolognai folyamat célja, hogy nagyobb összhangot teremtsen az európai felsőoktatási rendszerek között. 

Létrehozta az európai felsőoktatási térséget a diákok és a személyzet mobilitásának megkönnyítése, a felsőoktatás inkluzívabbá és hozzáférhetőbbé tétele, valamint az európai felsőoktatás vonzóbbá és versenyképesebbé tétele érdekében. 

Az európai felsőoktatási térséget alkotó országok megállapodtak a következőkben:

Miért fontos a bolognai folyamat?

A bolognai folyamat keretében az európai kormányok megbeszéléseket folytatnak a felsőoktatási szakpolitikai reformokról, és törekednek az európai felsőoktatási térség létrehozása előtt álló akadályok leküzdésére. 

A bolognai reform kulcsfontosságú a sikeres tanulási célú mobilitáshoz, a határokon átnyúló tudományos együttműködéshez, valamint a külföldi tanulmányi időszakok és képesítések kölcsönös elismeréséhez szükséges bizalom kiépítése szempontjából. A tanulás és az oktatás minőségének és relevanciájának javítása szintén a bolognai folyamat egyik központi küldetése. E reformok végrehajtása azonban eltérően alakul a 48 részt vevő országban

A bolognai folyamat fórumot biztosít a szomszédos országokkal folytatott párbeszédhez a felsőoktatási reformok tárgyában, valamint a közös elveket – például az egyetemek függetlenségét és a diákok civil társadalmi tevékenységekben való részvételét – érintő kérdésekben. A folyamat a „puha” diplomácia fontos területévé vált a nyugat-balkáni szomszédos országok (Koszovó kivételével), a keleti partnerség országai, Törökország és Oroszország, valamint számos más ország vonatkozásában.

Mit tesz az EU a felsőoktatás reformjának támogatása érdekében?

Az Erasmus program mintegy 30 évvel ezelőtti kezdete óta a Bizottság – a nemzeti hatóságokkal, a felsőoktatási intézményekkel, a diákokkal és más érdekelt felekkel együtt – intenzívebb és strukturáltabb együttműködést indított el az európai felsőoktatási intézmények között. 

A hallgatói mobilitás iránti kereslet gyors növekedésével világossá vált, hogy az egyes intézmények számára mennyire nehéz a képzési időszakok elismerése a különböző nemzeti felsőoktatási rendszerekben alkalmazott eltérő képzési struktúrák és különböző felsőoktatási hagyományok mellett.

A bolognai folyamat, amely a Sorbonne-i és a Bolognai Nyilatkozattal vette kezdetét, a tagállami kormányok válasza volt az európai diákok és diplomások mobilitása terén jelentkező kihívásokra.

A Bizottság teljes jogú tagja a bolognai folyamat nyomon követéséért felelős csoportnak, mely támogatja a miniszteri konferencia határozatainak végrehajtását.

Mind az uniós országokban, mind az EU határain túl jelentős előrelépés történt a felsőoktatási rendszerek reformja terén, amint azt a rendszeres végrehajtási jelentések mutatják.

Az oktatásügyi miniszterek ezen túlmenően elfogadták a párizsi közleményt, amely az elkövetkező évek fő feladatait ismertette ezen a területen. A közlemény felvázolta 48 európai ország oktatási minisztereinek közös ambiciózus elképzeléseit az európai felsőoktatási térség továbbfejlesztéséről a 2020-ig tartó időszakban.

A közlemény egyebek mellett a következőket szorgalmazta: 

  • a tanulás és a tanítás befogadó és innovatív megközelítése;
  • integrált nemzetközi együttműködés a felsőoktatás, a kutatás és az innováció terén;
  • a fenntartható jövő biztosítása a felsőoktatás révén.

Ezen túlmenően rámutat arra, hogy nagyobb támogatásra van szükség ahhoz, hogy a veszélyeztetett és alulreprezentált csoportok nagyobb mértékben részt vehessenek és jobb eredményeket tudjanak elérni a felsőoktatásban. Ezek a törekvések összhangban állnak az EU azon céljával, hogy 2025-ig létrehozza az európai oktatási térséget, ezáltal előmozdítva a mobilitást és az egyetemi képesítések elismerését valamennyi uniós polgár számára. 

A bolognai folyamat következő miniszteri konferenciájára 2020 júniusában, Rómában kerül sor. 

Az EU-nak a bolognai folyamat fejlesztésében betöltött szerepéről és az európai felsőoktatási térség létrehozása terén elért eredményekről bővebb információkat talál Az EU a bolognai folyamat mellett című angol nyelvű kiadványban.