Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma – Vaihe 12

Digital Opportunity -harjoittelu

Digitaalisia taitoja tarvitaan 90 prosentissa kaikkien alojen työtehtävistä. Samaan aikaan 42 prosentilla Euroopan asukkaista ei ole perustason digitaalisia taitoja (Euroopan komissio, 2021).

Yritykset kaikkialla Euroopassa etsivät päteviä työntekijöitä, jotka pystyvät pitämään liiketoiminnan mukana digitaalisessa siirtymässä. Vuonna 2017 yli puolella (53 %) kaikista yrityksistä, jotka rekrytoivat tai yrittivät rekrytoida ICT-alan asiantuntijoita, oli vaikeuksia löytää päteviä henkilöitä näihin tehtäviin. 

Tavoitteet 

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi Euroopan komissio perusti vuonna 2018 pilottihankkeen, Digital Opportunity -harjoittelun (DOT). Hankkeella halutaan tarjota kaikkien tieteenalojen opiskelijoille ja vastavalmistuneille mahdollisuus saada käytännön työkokemusta niillä digitaalisilla aloilla, joiden osaajia markkinoilla tarvitaan. 

DOT-harjoittelijat pääsevät vahvistamaan ICT-taitojaan esimerkiksi kyberturvallisuuden, massadatan, kvanttiteknologian ja koneoppimisen aloilla. Harjoittelupaikkoja on myös liiketoiminnassa tarvittavilla digialoilla, kuten verkkosuunnittelussa, digitaalisessa markkinoinnissa ja ohjelmistokehityksessä. 

Vuoden 2018 käynnistämisestä vuoden 2020 loppuun mennessä noin 20 000 yliopisto-opiskelijaa ja vastavalmistunutta eri opintoaloilta on osallistunut Erasmus+ -harjoitteluun ulkomailla hankkiakseen tulevaisuudessa tarvittavia digitaitoja.

DOT-harjoittelua jatkettiin vuodelle 2021 ja laajennettiin siten, että korkeakouluopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden lisäksi harjoitteluun voivat hakea myös korkeakoulujen henkilöstö sekä ammattikoulujen opiskelijat ja vastavalmistuneet. Vuonna 2022 hanketta laajennettiin kattamaan myös ammattikoulujen ja aikuisoppilaitosten henkilöstö.

Keskeiset toimet

Odotetut tulokset

  • ammattiin opiskelevien ja korkeakouluopiskelijoiden omaan koulutusalaan liittyvien digitaalisten taitojen vahvistuminen sekä koulujen, ammattikoulujen, korkeakoulujen ja aikuiskoulutuslaitosten henkilöstön pedagogis-digitaalisten taitojen parantuminen

Aikataulu

  • toimi alkoi vuonna 2021 ja jatkuu vuoteen 2027 asti vuotuisen Erasmus+ -ohjelman yleisen ehdotuspyynnön mukaisesti 

Rahoitus

Toimi rahoitetaan EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.

Ota yhteyttä

Jos haluat lisätietoja tästä toimesta, ota yhteyttä sähköpostitse: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Seuraa meitä Twitterissä EUDigitalEducation ja saat uusimpia uutisia näiden toimien ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman edistymisestä.

 

Aiheeseen liittyvää