Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

SELFIE vahendid

Vahendid koolijuhtidele, õpetajatele, õppuritele, poliitikakujundajatele, riiklikele/piirkondlikele haridusasutustele ja teadlastele.

Käesoleval lehel:

SELFIE kasutamise juhend

SELFIE sisu: küsimustikud ja aruanded

Eneseanalüüsi ja tegutsemise suunised

SELFIE pedagoogilise innovatsiooni abivahendite komplekt (SELFIE PTK)

Terviklik pakett, mis aitab koolidel töötada välja SELFIE-põhise tegevuskava tõhusaks digiajastu õppeks. See sisaldab üksikasjalikke juhiseid ja näidiseid, mille abil

  • valmistada ette SELFIE-hindamine, vaadata läbi selle tulemused ning seada prioriteedid ja eesmärgid;
  • töötada välja SELFIE-põhine tegevuskava, seda rakendada ja hinnata.

Olemasolevad keeled: inglise, kreeka, itaalia, soome, eesti

Tutvuge abivahendite komplektiga

Koolitus: koostage oma kooli digiõppe tegevuskava

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) (Riiklik Haridustehnoloogiate ja Õpetajakoolituse Instituut)

Avatud e-õppe kursus, mille eesmärk on toetada õpetajaid, koolijuhte ja koole digiõppe tegevuskavade koostamisel.

Tutvuge koolituskursusega

Digiõppe tegevuskava juhend

„Plan Digital de Centro“ – digiõppe tegevuskava loomise juhend, mille on koostanud Hispaania haridus-, kutseharidus- ja -koolitusministeerium, et aidata koolidel viia ellu digipööret, toetudes digiõppe tegevuskavale (hispaania keeles).

Digiõppe tegevuskava juhendi allalaadimine [pdf] (hispaania keeles)

Tehniline tugi SELFIE seadistamiseks ja kasutamiseks

Väljaanded

SELFIE töölõppimise jaoks

Teabematerjal

Aruanded

Teiste osalevate riikide aruanded

Nende aruannete lugemiseks peate end Euroopa Koolitusfondi (ETF) avatud ruumis tasuta registreerima.

Otsite midagi muud?

Võite alati meiega ühendust võtta.