Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Cooperarea între universități și întreprinderi

De ce este necesară o cooperare mai strânsă între universități și întreprinderi?

Construirea unor relații mai strânse între mediul de afaceri și mediul academic este benefică, deoarece:

  • încurajează transferul și schimbul de cunoștințe
  • creează parteneriate pe termen lung și diverse oportunități
  • stimulează inovarea, spiritul antreprenorial și creativitatea.

O cooperare mai strânsă între universități și întreprinderi poate, de asemenea, să ajute absolvenții să dobândească competențele și mentalitățile cerute pe piața muncii, dar și să se dezvolte personal. 

În Europa există multe exemple de bună cooperare între mediul de afaceri și mediul academic. Însă natura și amploarea cooperării diferă considerabil în funcție de țară, de instituțiile de învățământ superior și de discipline. Detalii în studiul Comisiei „Situația cooperării dintre universități și întreprinderi în Europa”.

Forumul universități-întreprinderi

Începând din 2008, Forumul universități-întreprinderi are loc la Bruxelles la fiecare doi ani și oferă o platformă pentru crearea de rețele și schimbul de idei și bune practici, reunind:

  • instituții de învățământ superior
  • întreprinderi
  • asociații de întreprinderi
  • autorități publice
  • factori de decizie politică

Participanții discută despre situația actuală a cooperării dintre universități și întreprinderi și despre inițiativele de politică și programele necesare pentru impulsionarea sa. 

Organizate periodic în cooperare cu statele membre ale UE, forumurile tematice abordează subiecte majore de la nivel național și regional.