Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Διάλογος πολιτικής με συγκεκριμένες περιφέρειες και χώρες σε όλο τον κόσμο

Πώς συνεργάζεται η Επιτροπή με άλλες χώρες σ’ αυτόν τον τομέα; 

Η ΕΕ διοργανώνει φόρουμ διαλόγου σχετικά με την πολιτική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με χώρες και περιφέρειες εκτός ΕΕ. 

Στα φόρουμ αυτά συμμετέχουν ανώτεροι υπάλληλοι και εμπειρογνώμονες από την ΕΕ και από την εκάστοτε χώρα ή περιφέρεια, και συχνά περιλαμβάνονται συνέδρια, σεμινάρια και μελέτες για συγκεκριμένα θέματα. 

Ο διάλογος πολιτικής θα πρέπει να προετοιμάζει το έδαφος για την ενίσχυση της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ή περιφερειών εταίρων. Τα ενημερωτικά δελτία ανά χώρα και περιφέρεια δείχνουν πώς το πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτεί την κινητικότητα και τη συνεργασία της Ευρώπης με άλλα μέρη του κόσμου.

Πλαίσιο πολιτικής

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση είναι μια κοινή πρωτοβουλία πολιτικής που αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των κρατών μελών της και έξι χωρών-εταίρων της Ανατολικής Ευρώπης: της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, της Λευκορωσίας, της Γεωργίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. 

Τα θέματα πολιτικής συζητούνται σε τέσσερις θεματικές πλατφόρμες: 

 • Ενίσχυση των θεσμών και χρηστή διακυβέρνηση
 • Οικονομική ανάπτυξη και ευκαιρίες της αγοράς
 • Συνδεσιμότητα, ενεργειακή απόδοση, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή
 • Κινητικότητα και επαφές μεταξύ των λαών

Διάλογος πολιτικής

Η εκπαίδευση, η νεολαία και ο πολιτισμός εξετάζονται στην πλατφόρμα 4, η οποία καλύπτει επίσης τους διαλόγους πολιτικής για τη μετανάστευση, την κινητικότητα, την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, καθώς και την έρευνα και την καινοτομία. 

Η ειδική ομάδα για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη νεολαία εγκρίθηκε από τη σύνοδο κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης το 2017. Η ειδική ομάδα επικεντρώνεται στην υλοποίηση των παραδοτέων 18 και 19 στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τη νεολαία και την εκπαίδευση, με τη διεξαγωγή συζητήσεων για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τους τομείς της δημιουργίας, τις δεξιότητες των νέων, την επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα. 

Η ειδική ομάδα προωθεί τον εκσυγχρονισμό, τη διεθνοποίηση και την ψηφιοποίηση (ηλεκτρονική μάθηση) των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εργάζεται επίσης για την ευρύτερη αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης και στηρίζει την ανάπτυξη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας στις χώρες-εταίρους της Ανατολικής Ευρώπης. 

Οι προτεραιότητες είναι οι εξής: 

 • στήριξη και ενδυνάμωση της νέας γενιάς, με τη συμβολή στη διαμόρφωση τεκμηριωμένης και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικής για τη νεολαία 
 • στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της μετάβασης των νέων στην εργασία μέσω του διαλόγου μεταξύ ομοτίμων σχετικά με τις πολιτικές και τα θεσμικά όργανα.

Πλαίσιο πολιτικής

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), η οποία ενισχύθηκε με την ανακοίνωση του 2011 και την αναθεώρηση της ΕΠΓ το 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί: 

 • να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • να αυξήσει τη στήριξη στη κινητικότητα στους τομείς της διδασκαλίας και της μάθησης για τους σπουδαστές, τους εκπαιδευτικούς, το πανεπιστημιακό προσωπικό και τους νέους των χωρών της Νότιας Μεσογείου

Εργαλεία συνεργασίας της ΕΕ

Η Επιτροπή προωθεί στόχους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία μέσω διαφόρων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών διεθνούς συνεργασίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα εξής:

Πλαίσιο πολιτικής

Η πρωτοβουλία της ΕΕ για συνεργασία στην εκπαίδευση με την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία ξεκίνησε το 2012. 

Κάθε χρόνο διοργανώνονται υπουργικές σύνοδοι για τον καθορισμό κοινών προτεραιοτήτων, την εξέταση των μεταρρυθμίσεων και των πρόσφατων μέτρων πολιτικής, καθώς και τον καθορισμό των θεμάτων περιφερειακής συνεργασίας και βοήθειας της ΕΕ. 

Η 9η υπουργική σύνοδος της πλατφόρμας των Δυτικών Βαλκανίων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση θα διοργανωθεί διαδικτυακά από κοινού με την πλατφόρμα έρευνας και καινοτομίας στις 2 Δεκεμβρίου 2020. Κύριος στόχος της φετινής κοινής υπουργικής πλατφόρμας θα είναι να συζητηθεί και να συμφωνηθεί το κείμενο του νέου θεματολογίου των Δυτικών Βαλκανίων για την καινοτομία, την έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό

Η υπουργική πλατφόρμα ενθαρρύνει την περιφερειακή συνεργασία και επικοινωνία, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συγκέντρωση πόρων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη. Εξασφαλίζει επίσης την παρακολούθηση των κοινών έργων, μελετών και εκδηλώσεων. 

Η μακροπρόθεσμη προοπτική αυτού του διαλόγου είναι να βοηθηθούν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειες ώστε να προετοιμαστούν για τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την μελλοντική προσχώρησή τους στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ.

* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου.

Πλαίσιο πολιτικής

Το κύριο θέμα της συνόδου κορυφής Αφρικανικής Ένωσης-ΕΕ του 2017 ήταν: «Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and Sustainable Development» («Να επενδύσουμε στους νέους, για μια ταχύτερη μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς και για μια βιώσιμη ανάπτυξη»). Η δημογραφική ανάπτυξη, η μετανάστευση, η νεολαία, η απασχόληση και οι δεξιότητες βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων. 

Οι αρχηγοί κρατών και από τις δύο ηπείρους επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να επενδύσουν στους νέους, στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί ήδη αυτή τη δέσμευση με την έγκριση ενός παναφρικανικού προγράμματος ύψους 400 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2018-2020. 

Με τη συμμετοχή 107 πανεπιστημίων σε 41 αφρικανικές χώρες, περιφερειακών φορέων και σπουδαστών, η στρατηγική εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικανικής Ένωσης. Ο διάλογος είχε ως αποτέλεσμα να αναληφθούν οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:

 • Tuning Africa — μια διαδικασία συνεργασίας στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται οι ικανότητες και οι δεξιότητες που απαιτούνται για έναν συγκεκριμένο κλάδο. Αναθεωρούνται επίσης τα προγράμματα σπουδών, έτσι ώστε οι σπουδαστές να αποκτούν τις ικανότητες για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
 • Εναρμόνιση της διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας της αφρικανικής ανώτατης εκπαίδευσης (HAQAA) — μια πρωτοβουλία με στόχο τη στήριξη του παναφρικανικού πλαισίου διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας. Ειδικότερα, στόχος της πρωτοβουλίας HAQAA είναι η ανάπτυξη παναφρικανικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ανάπτυξη ικανοτήτων σε εθνικούς και περιφερειακούς οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τη βελτίωση της θεσμικής αξιολόγησης.

Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες ανανεώθηκαν στο ισχύον πλαίσιο με δύο νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες με έτος έναρξης το 2019. Η ΕΕ θα στηρίξει την «Ένωση Αφρικανών Φοιτητών και Αποφοίτων», η οποία θα φροντίζει ώστε οι απόψεις των νέων να λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες, τις πολιτικές και τις καινοτόμες πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ΕΕ χρηματοδοτεί περαιτέρω μια πιλοτική πρωτοβουλία που αφορά την κινητικότητα μεταξύ παρόχων ΕΕΚ και ιδρυμάτων της Αφρικής και της Ευρώπης. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσει την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτών και των διευθυντικών στελεχών της ΕΕΚ, διευρύνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τις δεξιότητες των σπουδαστών.

Η Αφρική συμμετέχει επίσης ενεργά στο πρόγραμμα Erasmus+ και παρέχει στήριξη σε Αφρικανούς ερευνητές στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie. Το Πρόγραμμα Ενδοαφρικανικής Ακαδημαϊκής Κινητικότητας χρηματοδοτεί συμπράξεις και δράσεις κινητικότητας μεταξύ πανεπιστημίων εντός της Αφρικής.

Διάλογος πολιτικής

Η ΕΕ και η Βραζιλία προέβησαν σε κοινή δήλωση για τη συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η Επιτροπή και οι αρχές της Βραζιλίας που είναι αρμόδιες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση έχουν ολοκληρώσει δύο διαλόγους πολιτικής σε κυβερνητικό επίπεδο, καθώς και ένα συμπόσιο.

Πλαίσιο πολιτικής

Η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας περιλαμβάνει σειρά διαλόγων πολιτικής για την περαιτέρω ενίσχυση των στενών δεσμών μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας. Ένας από αυτούς είναι ο διάλογος πολιτικής ΕΕ-Ιαπωνίας για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Η πρώτη διοργάνωση αυτού του διαλόγου πολιτικής πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη τον Ιούλιο του 2018 και κατέληξε σε δύο παραδοτέα: συμφωνία για τη δρομολόγηση συγχρηματοδοτούμενης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών ΕΕ-Ιαπωνίας με τη χρήση του υποδείγματος Erasmus Mundus. Το καλοκαίρι του 2019 επελέγησαν τρία κοινά προγράμματα.

Το ιαπωνικό Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστημών και Τεχνολογίας (MEXT) διοργάνωσε τη δεύτερη συνεδρίαση του διαλόγου πολιτικής ΕΕ-Ιαπωνίας για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στις 10 Μαΐου 2021 στο διαδίκτυο. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν η Ευρωπαία επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ, και ο κ. Koichi Hagiuda, Ιάπωνας υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστημών και Τεχνολογίας (MEXT). 

Στη συνεδρίαση αυτή, η ΕΕ είχε τη δυνατότητα να σκιαγραφήσει τις τρέχουσες προτεραιότητες για πολιτικές και πρωτοβουλίες στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού και να πληροφορηθεί τις αντίστοιχες προτεραιότητες της Ιαπωνίας. 

Στη συνεδρίαση δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα για την ανθεκτικότητα και την ανάκαμψη από τη νόσο COVID-19 σ’ αυτούς τους τρεις τομείς που έχουν πληγεί σοβαρά. 

Η συνεργασία με την Ιαπωνία στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ μέχρι σήμερα, κυρίως του Erasmus+, αναγνωρίζεται ευρέως και αμφότερες οι πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με νέα συνεργασία για την κινητικότητα των ερευνητών.

Κοινό ανακοινωθέν Τύπου
 

Πλαίσιο πολιτικής

Κατά την τελευταία δεκαετία, η ΕΕ και η Κίνα συνεργάστηκαν στενά στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, του πολιτισμού, της πολυγλωσσίας και της νεολαίας. 

Η εν λόγω συνεργασία συνίστατο σε τακτικούς διαλόγους πολιτικής σε κυβερνητικό επίπεδο, καθώς και σε συγκεκριμένες δράσεις όπως κοινά έργα και εκδηλώσεις.

Από το 2012 όλες αυτές οι δραστηριότητες έχουν ενσωματωθεί στον διάλογο υψηλού επιπέδου μεταξύ των λαών (HPPD) ΕΕ-Κίνας, δηλαδή τον τρίτο πυλώνα των σχέσεων ΕΕ-Κίνας.

Ο διάλογος αυτός συμπληρώνει τους άλλους δύο πυλώνες: τον οικονομικό και εμπορικό διάλογο υψηλού επιπέδου και τον στρατηγικό διάλογο υψηλού επιπέδου. 

Οι συνεδριάσεις του HPPD πραγματοποιούνται περίπου κάθε δεύτερο έτος και φιλοξενούνται εναλλάξ από την ΕΕ και την Κίνα. Η ΓΔ EAC διοργάνωσε την πέμπτη συνεδρίαση του HPPD ΕΕ-Κίνας στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2020. Η προηγούμενη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη το 2017.

Ο HPPD είναι ο γενικός μηχανισμός που διέπει όλες τις κοινές πρωτοβουλίες ΕΕ-Κίνας στον τομέα των ανταλλαγών «επαφών μεταξύ των λαών». Οι πρωτοβουλίες αυτές βασίζονται στα συμπεράσματα των διαλόγων των ηγετών και των συνεδριάσεων των ανώτερων υπαλλήλων, όπου καθορίζονται μακροπρόθεσμοι στόχοι, ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές και διερευνώνται οι τομείς μελλοντικής συνεργασίας.

Στόχος του HPPD είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στην εδραίωση της διαπολιτισμικής κατανόησης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας.

Κοινό ανακοινωθέν Τύπου

Πλαίσιο πολιτικής

Η ΕΕ και η Ινδία συνεργάζονται σε μια σειρά θεμάτων εκπαίδευσης, όπως: 

 • ο εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • η ακαδημαϊκή αριστεία
 • η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των σπουδαστών
 • η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • η διά βίου μάθηση
 • η διαφάνεια
 • η ποιότητα και η ισότητα στην εκπαίδευση 
 • η αναγνώριση των προσόντων.

Στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ινδίας το 2008, η ΕΕ και η Ινδία ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να προωθήσουν τον διάλογο και τη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Οι συγκεκριμένοι τομείς περιλαμβάνουν: την επαγγελματική κατάρτιση, την τεχνική εκπαίδευση, την αναγνώριση των προσόντων, τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (με έμφαση στην ποιότητα, τη διαφάνεια και την εταιρική σχέση), καθώς και την προώθηση των γλωσσών.

Πλαίσιο πολιτικής

Από το 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές του Μεξικού που είναι αρμόδιες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση έχουν διοργανώσει δύο διαλόγους πολιτικής σε κυβερνητικό επίπεδο.

Σκοπός των διαλόγων αυτών ήταν να συζητηθούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος σε ανώτερο επίπεδο, με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τον προσδιορισμό συγκεκριμένων τομέων μελλοντικής συνεργασίας. Ο διάλογος αποσκοπεί μακροπρόθεσμα στην προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της κινητικότητας μεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού.

Πλαίσιο πολιτικής

Στην κοινή τους δήλωση τον Μάιο του 2012, η ΕΕ και η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής αναγνώρισαν την καίρια συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ανάπτυξη κοινωνιών και οικονομιών που βασίζονται στη γνώση, καθώς και τον βασικό τους ρόλο στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Έκτοτε, τέσσερις συνεδριάσεις ανώτερων υπαλλήλων της ΕΕ και της Νότιας Αφρικής έχουν επικεντρωθεί στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για θέματα που αφορούν τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την καινοτομία και τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας και της έρευνας (στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). 

Ο στρατηγικός διάλογος αποτέλεσε την ευκαιρία για τη συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την επανεξέταση της συνεργασίας στα προγράμματα και τον προσδιορισμό συγκεκριμένων τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος για το μέλλον.

Πλαίσιο πολιτικής

Η ΕΕ και η Δημοκρατία της Κορέας συνεργάζονται, ιδίως στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεδομένου ότι και οι δύο αναγνωρίζουν την καθοριστική συμβολή της στη δημιουργία μιας παγκοσμίως ανταγωνιστικής οικονομίας βασισμένης στη γνώση, και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. 

Μέχρι σήμερα, τα προγράμματα συνεργασίας και ανταλλαγής σπουδαστών-προσωπικού έχουν στεφθεί από επιτυχία. Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί και άλλες δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Ως εκ τούτου, η ΕΕ και η Δημοκρατία της Κορέας ανακοίνωσαν στη μεταξύ τους σύνοδο κορυφής το 2013 την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία, προωθώντας τον διάλογο πολιτικής και τα κοινά έργα συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στον πρώτο διάλογο πολιτικής συζητήθηκαν πρακτικές μέθοδοι για την ενίσχυση της συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της αναθεώρησης των πολιτικών και της ανάπτυξης γνώσεων. Ο δεύτερος διάλογος πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κορέα το τελευταίο τρίμηνο του 2018.

Πλαίσιο πολιτικής

Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στηρίζεται μέσω προγραμμάτων της ΕΕ για ακαδημαϊκή συνεργασία, τα οποία είναι διαθέσιμα για ενδιαφερόμενους από όλον τον κόσμο και στηρίζονται από συμπληρωματικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένου ενός διμερούς σκέλους του προγράμματος Fulbright για συνεργασία με την ΕΕ. 

Πρόγραμμα Fulbright-Schuman

Το πρόγραμμα Fulbright-Schuman, το οποίο διαχειρίζεται η επιτροπή για εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Βελγίου, χρηματοδοτείται από κοινού από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ EAC). Από το 1991, το κοινό πρόγραμμα χρηματοδοτεί προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και προτάσεις για διαλέξεις στον τομέα των σχέσεων ΗΠΑ-ΕΕ, της πολιτικής της ΕΕ ή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για ενδιαφερόμενους Αμερικανούς και Ευρωπαίους πολίτες.

Σεμινάριο των νέων ηγετών της ΕΕ και των ΗΠΑ

Το σεμινάριο των νέων ηγετών ΕΕ-ΗΠΑ είναι μια πλατφόρμα για την προώθηση των επαφών μεταξύ των λαών της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Στο πρώτο σεμινάριο συμμετείχαν πενήντα νέοι ηγέτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, οι οποίοι εστίασαν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την οικονομική, εκπαιδευτική και πολιτιστική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. Στο δεύτερο σεμινάριο, μια παρόμοια ομάδα συζήτησε για το μέλλον της εργασίας, εστιάζοντας στον ρόλο της τεχνολογίας, στις δεξιότητες του μελλοντικού εργατικού δυναμικού και στις κοινωνικές επιπτώσεις του μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος.

Εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: συγκριτική μελέτη του Tuning για την ΕΕ και τις ΗΠΑ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνιας για τη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι Ευρωπαίοι υπουργοί συμφώνησαν ότι τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να καθορίσουν εκ νέου τα πτυχιακά τους προγράμματα στο πλαίσιο μιας προσέγγισης βάσει αποτελεσμάτων και να προσαρμόσουν περισσότερο τα προγράμματα αυτά στις ανάγκες των σπουδαστών, ώστε να προετοιμάσουν καλύτερα τους αποφοίτους για τον μελλοντικό τους ρόλο στην κοινωνία. Το έργο «Tuning Educational Structures in Europe» δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη των μέσων που θα δώσουν τη δυνατότητα για την καλύτερη προετοιμασία των σπουδαστών για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Αντίστοιχη μεθοδολογία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο.