Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Повишаване на привлекателността на ЕС за чуждестранните студенти

Как Комисията популяризира висшето образование в Европа

Студенти и изследователи от страни извън Европа могат да дадат своя принос за растежа и конкурентоспособността на икономиката на ЕС със знания и умения, придобити в Европа. В рамките на съвместната магистърска програма „Еразмус Мундус“ се отпускат стипендии със средства на ЕС, за да се привличат най-добрите студенти от цял свят за участие в съвместни програми с най-високо качество, като учат в две или повече европейски висши учебни заведения.

Учене в Европа 

Много европейски страни активно популяризират предлаганите от тях възможности в областта на висшето образование. Инициативата на Комисията Учене в Европа осигурява платформа за предоставяне на информация и популяризиране на системите и институциите за висше образование на европейските страни. Платформата и нейните дейности в социалните медии помагат на студентите да направят информиран избор във връзка с дестинациите и програмите за обучение в Европа, включително и тези, които са по-слабо познати извън Стария континент. 

Освен това „Учене в Европа“ дава възможност на ЕС като цяло и на отделните европейски страни да участват в изложения за образование по света, за да популяризират висшето образование в Европа. Комисията сътрудничи с национални агенции в цяла Европа, за да обменят календари с прояви и идеи за това как да се повиши видимостта на европейското висше образование.

Бивши студенти 

Организациите на бившите студенти активно работят като посланици на европейското висше образование в своите страни. Те участват в изложения за образование и други подобни прояви и разпространяват информация за възможностите за учене и изследователска дейност в Европа, например чрез програмата „Еразъм+“

Комисията подкрепя Асоциацията на настоящите и бившите студенти по програма „Еразъм+“ (ESAA), което е признание за много по-голямата роля, която бившите студенти могат да играят, като развиват и споделят професионалните си умения и научни познания чрез дейности за изграждане на мрежи. В процес на създаване са и нови асоциации на бивши студенти в други региони (за момента в Западните Балкани и Африка).