Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Szkolnictwo wyższe w UE atrakcyjne dla studentów zagranicznych

Komisja promuje europejskie szkolnictwo wyższe

Studenci i pracownicy naukowi z państw spoza Europy mogą, dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w Europie, wnieść swój wkład w pobudzanie wzrostu gospodarczego i zwiększanie konkurencyjności w UE. Wspólne programy studiów magisterskich „Erasmus Mundus” wykorzystują finansowane przez UE stypendia, aby zachęcić najlepszych studentów z całego świata do studiów w ramach prestiżowego wspólnego programu realizowanego na dwóch lub większej liczbie europejskich uczelni.

Studia w Europie 

Wiele państw członkowskich aktywnie promuje swoją ofertę studiów wyższych. Inicjatywa Komisji Europejskiej „Studia w Europie” oferuje platformę służącą wymianie informacji na temat systemów i instytucji szkolnictwa wyższego w krajach europejskich. Informacje dostępne na platformie i na jej profilach w mediach społecznościowych pomagają studentom wybrać uczelnię i kierunek studiów w całej Europie, w tym również takie, które nie są szczególnie znane za granicą. 

Platforma umożliwia UE i poszczególnym krajom europejskim udział w targach edukacyjnych na całym świecie w celu promowania szkolnictwa wyższego w Europie. Komisja współpracuje również z agencjami krajowymi w całej Europie, aby wspólnie zwiększać atrakcyjność i widoczność europejskiego szkolnictwa wyższego.

Absolwenci 

Organizacje absolwentów są swego rodzaju ambasadorami europejskiego szkolnictwa wyższego w krajach na całym świecie. Biorą one udział w targach i konferencjach, a także rozpowszechniają informacje o możliwościach studiowania lub prowadzenia badań w Europie, na przykład w ramach programu Erasmus+

Komisja wspiera sojusz studentów i absolwentów Erasmusa+ (ESAA), w ramach którego absolwenci, mogą rozwijać umiejętności zawodowe i wiedzę oraz dzielić się nimi z innymi poprzez działania służące tworzeniu sieci kontaktów. Stowarzyszenia absolwentów zaczynają też powstawać w innych regionach (na razie w krajach Bałkanów Zachodnich i Afryki).