Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

ELi muutmine välisüliõpilaste jaoks atraktiivsemaks

Kuidas komisjon edendab Euroopa kõrgharidust?

Kolmandate riikide üliõpilased ja teadlased saavad Euroopas omandatud teadmiste ja oskuste abil anda oma panuse ELi majanduskasvu ja konkurentsivõimesse. Erasmus Munduse ühine magistriõppekava kasutab ELi rahastatavaid stipendiume, et meelitada parimaid üliõpilasi kogu maailmast osalema kvaliteetses ühisprogrammis, mille raames nad saavad õppida kahes või enamas Euroopa kõrgkoolis.

Õpi Euroopas 

Paljud Euroopa riigid reklaamivad aktiivselt õppimisvõimalusi oma kõrgkoolides. Komisjoni algatus „Õpi Euroopas“ on platvorm Euroopa riikide kõrgharidussüsteemide ja kõrgkoolide edendamiseks ja nende kohta teabe esitamiseks. See platvorm ning selle sotsiaalmeediakanalid aitavad üliõpilastel teha teadlikke valikuid õppesihtkohtade ja -programmide kohta üle kogu Euroopa, hõlmates ka võib-olla vähemtuntud ülemerepiirkondi. 

Lisaks võimaldab algatus „Õpi Euroopas“ ELil ja üksikutel Euroopa riikidel osaleda õppimisvõimalusi tutvustavatel messidel üle kogu maailma, et edendada kõrgharidust Euroopas. Komisjon teeb koostööd ka riiklike asutustega üle kogu Euroopa, et jagada õppekalendreid ja ideid selle kohta, kuidas muuta Euroopa kõrgharidus nähtavamaks.

Vilistlased 

Vilistlasorganisatsioonid on Euroopa kõrghariduse aktiivsed saadikud oma koduriikides. Nad osalevad õppimisvõimalusi tutvustavatel messidel ja üritustel ning levitavad teavet võimaluste kohta Euroopas õppida või teadustööga tegeleda – näiteks Erasmus+ programmi vahendusel. 

Komisjon toetab Erasmus+ üliõpilaste ja vilistlaste liitu ESAA, mis tunnustab vilistlaste laiemat rolli (lisaks eespool nimetatud tegevusele). Näiteks arendavad ja jagavad nad oma kutseoskusi ja/või akadeemilisi teadmisi võrgustike kaudu. Loomisel on ka uusi vilistlaste ühendusi teistes piirkondades (seni on neid loodud Lääne-Balkani ja Aafrika riikides).