Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zvýšení atraktivity EU pro zahraniční studenty

Jak Komise podporuje evropské vysokoškolské vzdělávání

Studenti a výzkumní pracovníci ze zemí mimo Evropu mohou přispívat k růstu a konkurenceschopnosti hospodářství EU znalostmi a dovednostmi, které získali v Evropě. Společné magisterské studium Erasmus Mundus využívá stipendia financovaná z prostředků EU, která mají přilákat nejlepší studenty z celého světa. Ti studují vysoce kvalitní společný program zaměřeným na studium na dvou nebo více evropských institucích vysokoškolského vzdělávání.

Studium v Evropě 

Mnoho evropských zemí aktivně podporuje svou vlastní nabídku vysokoškolského vzdělávání. Iniciativa Komise Studium v Evropě poskytuje platformu pro propagaci vzdělávacích programů spolu s informacemi o systémech a institucích vysokoškolského vzdělávání v evropských zemích. Platforma a její aktivity na sociálních médiích pomáhají studentům se kvalifikovaně rozhodovat o tom, jakou univerzitu a program si v Evropě zvolí, přičemž je upozorní i na ty, které jsou na jiných kontinentech možná méně známé. 

Kromě toho iniciativa Studium v Evropě umožňuje EU a jednotlivým evropským zemím účastnit se studijních veletrhů na celém světě a propagovat tam evropské vysoké školy. Komise také v celé Evropě spolupracuje s vnitrostátními agenturami s cílem zatraktivnit a zviditelnit evropské vysokoškolské vzdělávání.

Absolventi 

Aktivními velvyslanci evropských vysokých škol ve svých domovských zemích jsou organizace absolventů. Účastní se studijních veletrhů a akcí a šíří informace o možnostech studia nebo výzkumu v Evropě, např. prostřednictvím programu Erasmus+

Komise podporuje Alianci studentů a absolventů programu Erasmus+ (ESAA) a přiznává absolventům mnohem širší úlohu v dalším rozvoji a sdílení jejich odborných dovedností a akademických znalostí prostřednictvím vytváření sítí. Nová sdružení pro absolventy v jiných regionech (doposud západní Balkán a Afrika) se v současné době zřizují.