Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Fler internationella studenter till EU

Så främjar kommissionen den högre utbildningen i Europa

Utomeuropeiska studenter och forskare kan bidra till tillväxt och konkurrenskraft i EU med hjälp av den kompetens och de färdigheter som de skaffar här. Erasmus Mundus gemensamma masterprogram använder EU-finansierade stipendier för att locka hit duktiga studenter från hela världen som kan gå gemensamma program av högsta kvalitet vid ett eller flera europeiska lärosäten.

Studera i Europa 

Många länder i Europa marknadsför aktivt sitt utbud av universitets- och högskoleutbildningar. Kommissionens initiativ Studera i Europa fungerar som en plattform för att främja och informera om ländernas utbildningssystem och lärosäten. Plattformen – och dess aktiviteter på sociala medier – hjälper studenterna att välja var och vad de ska studera i Europa och uppmärksammar platser som kanske är mindre kända ute i världen. 

Tack vare Studera i Europa kan EU och enskilda europeiska länder delta i studentmässor i hela världen för att informera om studiemöjligheter här. Kommissionen nätverkar också med de nationella programkontoren runtom i Europa för att samordna evenemang och utbyta idéer om hur den högre utbildningen kan marknadsföras bättre.

Alumninätverk 

Alumniföreningarna verkar som ambassadörer för den högre utbildningen i Europa i sina hemländer. De deltar i studentmässor och andra evenemang och informerar om möjligheterna att studera och forska i Europa, t.ex. via programmet Erasmus+

Kommissionen stöder Erasmus+ student- och alumniförening ESAA, som är ett exempel på att alumniföreningar kan ha en bredare roll genom att vidareutveckla och dela sin professionella kompetens och sina akademiska kunskaper via nätverksaktiviteter. Nya alumniföreningar är också på gång i andra regioner (hittills på Västra Balkan och i Afrika).