Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейското пространство за образование (ЕПО) в света

ЕС ще засили международното си сътрудничество с държави и региони по света и ще продължи да популяризира Европа като партньор в областта на образованието.

Научете за ЕПО в света

Slide

Какво прави ЕС за популяризиране на европейското образование по света?

Образование в Европа

Запознайте се с образователната система на Европа, която е на световно равнище, и с предлагането на множество програми за придобиване на бакалавърска и магистърска степен и постдокторантски програми.

Европейското висше образование в света

Програмата „Еразъм+“ предоставя силна подкрепа за мобилността и сътрудничеството между университетите в ЕС и извън него.

Работни групи

Научете повече за дейността на работните групи по стратегическата рамка за европейското пространство за образование във връзка с популяризирането на ЕПО и сътрудничеството с външни партньори.

ЕПО в света — актуализации

ЕПО в света — ресурси

Присъединете се към общността

Асоциация „Еразмус Мундус“

Асоциацията „Еразмус Мундус“ осигурява форум за създаване на мрежи с цел комуникация и сътрудничество между настоящи и бивши студенти по „Еразмус Мундус“. Научете за асоциацията „Еразмус Мундус“

Програма на ЕС „Образование и повишаване на осведомеността по въпросите на развитието“

Програмата на ЕС за образование и повишаване на осведомеността по въпросите на развитието (DEAR) насърчава активното гражданство и критичното разбиране на въпросите, свързани с устойчивото развитие. Присъединете се към общността на DEAR

 

Възможности за финансиране в ЕС

  • Организации от държави извън ЕС могат да участват в избрани действия по „Еразъм+“ — програмата на ЕС в подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта.

Участвайте

Европейски младежки портал

Порталът предлага на млади хора от цял свят информация за политиките, финансирането и проектите на ЕС. Посетете уебсайта на Европейския младежки портал 

Европейски корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност предлага на младите хора възможности да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в собствената си страна или в чужбина в полза на общности и хора в цяла Европа. Посетете уебсайта на Европейският корпус за солидарност

 

Заетост и доброволческа дейност

Вижте практическа информация и възможности за заетост, включително доброволчество и стажове.