Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейското пространство за образование (ЕПО) в света

ЕС ще засили международното си сътрудничество с държави и региони по света и ще продължи да популяризира Европа като партньор в областта на образованието.

Какво прави ЕС за популяризиране на европейското образование по света?

Работни групи

Научете повече за дейността на работните групи по стратегическата рамка за европейското пространство за образование във връзка с популяризирането на ЕПО и сътрудничеството с външни партньори.

ЕПО в света — актуализации

Присъединете се към общността

Асоциация „Еразмус Мундус“

Асоциацията „Еразмус Мундус“ осигурява форум за създаване на мрежи с цел комуникация и сътрудничество между настоящи и бивши студенти по „Еразмус Мундус“. Научете за асоциацията „Еразмус Мундус“

Програма на ЕС „Образование и повишаване на осведомеността по въпросите на развитието“

Програмата на ЕС за образование и повишаване на осведомеността по въпросите на развитието (DEAR) насърчава активното гражданство и критичното разбиране на въпросите, свързани с устойчивото развитие. Присъединете се към общността на DEAR

 

Участвайте

Европейски младежки портал

Порталът предлага на млади хора от цял свят информация за политиките, финансирането и проектите на ЕС. Посетете уебсайта на Европейския младежки портал 

Европейски корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност предлага на младите хора възможности да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в собствената си страна или в чужбина в полза на общности и хора в цяла Европа. Посетете уебсайта на Европейският корпус за солидарност