Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Orodje SELFIE – viri

Resources for school leaders, teachers and students

Orodje, namenjeno vodstvenim delavcem šol, učiteljem in učencem

Smernice o uporabi orodja SELFIE, komunikacijsko gradivo in poročila.

Smernice za uporabo orodja SELFIE

Pomoč šolskim koordinatorjem pri vzpostavitvi in uporabi orodja SELFIE 
PDF 1.4Mb

Kontrolni seznam po korakih PDF 243Kb

Vzpostavitev orodja SELFIE – video z navodili

Oblikujte svoj načrt za digitalno izobraževanje |
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)
Odprti spletni tečaj (SPOOC), pri katerem sami določate hitrost učenja, namenjen učiteljem in učiteljicam ter vodstvenim šolskim delavcem za oblikovanje akcijskih načrtov za digitalno izobraževanje.

Plan Digital de Centro | INTEF
Vodnik akcijskega načrta za digitalno izobraževanje, ki ga je pripravilo špansko ministrstvo za šolstvo ter poklicno izobraževanje in usposabljanje, za pomoč šolam pri procesu digitalne preobrazbe in oblikovanju akcijskih načrtov za digitalno izobraževanje (v španščini).

Vzorčna vprašanja

Predlagana vprašanja o kombiniranem učenju
PDF 178Kb na voljo v 25 jezikih

Orodje SELFIE – aktualna vprašanja
PDF 698Kb

Vzorčno poročilo

Vzorec poročila – prikaz za šole
PDF 3.7Mb

Komunikacijsko gradivo

SELFIE – vizualni prikaz
Oblika: PNG 193Kb | Velikost: 3115px x 1573px

Informativni pregledi – infografika

Osnovne publikacije

Poročilo o politiki: evropski okvir za digitalno usposobljene izobraževalne institucije (DigCompOrg)
Evropski okvir za digitalno usposobljene izobraževalne institucije
Skupno raziskovalno središče, 2015

Poročilo s konference – forum SELFIE: poučevanje in učenje v digitalni dobi
Skupno raziskovalno središče, 2019

Analiza digitalnih zmogljivosti španskih šol pri uporabi orodja SELFIE
Študija, ki jo skupaj vodita Skupno raziskovalno središče (JRC) in špansko ministrstvo za šolstvo ter poklicno izobraževanje in usposabljanje v zvezi z analizo digitalnih zmogljivosti španskih šol pri uporabi orodja SELFIE.

Iščete druge informacije?

Kontaktirajte nas.

Contents of SELFIE: questionnaires and reports

Guidance for self-reflection and action

Training course: Design your school digital plan

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)

Self-paced open online course (SPOOC) designed to support teachers, school leaders and schools in developing their digital action plans.

Explore the training course

Digital action plan guide

"Plan Digital de Centro", designed by the Spanish Ministry of Education and vocational education and training (VET) to help schools in their digital transformation process by designing their digital action plans (in Spanish).

Download the digital action plan guide [pdf] (in Spanish)

Technical support to set up and run SELFIE

Communication materials

Visuals and graphic material to use for communication.

Publications

SELFIE for work-based learning

Communication materials

Reports

Reports from other participating countries

You will need to register for free on ETF Open Space to read these reports.

Looking for something else?

Please feel free to contact us.