Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inițiativa privind universitățile europene

Ce este Inițiativa privind universitățile europene?

Spațiul educațional european este în schimbare. Cu ocazia reuniunii la nivel înalt de la Göteborg din 2017, liderii UE au prezentat o viziune asupra educației și culturii. În concluziile sale din decembrie 2017, Consiliul European a invitat statele membre, Consiliul UE și Comisia să întreprindă o serie de inițiative, printre care:

„[…] consolidarea parteneriatelor strategice la nivelul întregii UE între instituții de învățământ superior și încurajarea creării, până în 2024, a aproximativ 20 de „universități europene”, constând în rețele ascendente de universități de pe întreg teritoriul UE, care le vor permite studenților să obțină o diplomă de învățământ superior prin combinarea studiilor din mai multe țări din UE și vor contribui la competitivitatea internațională a universităților europene”.

Inițiativa privind universitățile europene răspunde la acest apel, ea fiind rezultatul colaborării dintre instituțiile de învățământ superior, organizațiile studențești, statele membre și Comisie. În prezent, este una dintre inițiativele care reflectă cel mai bine ambiția UE de a crea un Spațiu european al educației.

 

Browserul dumneavoastră nu suportă tagul video.

Ce se înțelege prin „universitate europeană”?

Universitățile europene sunt alianțe transnaționale care vor deveni universitățile viitorului, promovând valorile și identitatea europeană și revoluționând calitatea și competitivitatea învățământului superior european. Pentru a realiza acest pas important, Comisia testează diferite modele de cooperare pentru universitățile europene, lansând două cereri de propuneri în cadrul programului Erasmus+. Aceste alianțe:

  • vor include parteneri din toate tipurile de instituții de învățământ superior și vor acoperi o arie geografică largă, din întreaga Europă
  • se vor baza pe o strategie comună pe termen lung, cu accent pe durabilitate, excelență și valori europene
  • vor oferi programe de studii axate pe studenți și predate în comun într-un campus interuniversitar, în cadrul căruia grupuri diverse de studenți își vor putea construi propriile programe și experimenta mobilitatea la toate nivelurile de studii
  • vor adopta o abordare bazată pe provocări, în care studenții, cadrele universitare și partenerii externi vor putea coopera în echipe interdisciplinare pentru a face față celor mai mari probleme cu care se confruntă Europa în prezent

Rezultatele primei cereri de propuneri

Rezultatele cererii de propuneri din 2019 au fost publicate în iunie 2019. Din cele 54 de propuneri primite au fost selectate primele 17 alianțe de universități europene, implicând 114 instituții de învățământ superior din 24 de state membre. Pentru informații suplimentare, citiți comunicatul de presă.

Rezultatele celei de-a doua cereri de propuneri

Au fost publicate rezultatele cererii de propuneri din 2020. Din 62 de cereri primite, au fost selectate alte 24 de alianțe de universități europene, implicând 165 de instituții de învățământ superior din 26 de state membre și din alte țări participante la programul Erasmus+. Pentru informații suplimentare, citiți comunicatul de presă.

Cele 41 de alianțe vor testa diferite modele ale conceptului de „universitate europeană” și vor analiza potențialul acestuia de a transforma învățământul superior. Inițiativa privind universitățile europene va fi pe deplin implementată și extinsă în cadrul viitorului program Erasmus pentru perioada 2021-2027. Pentru informații suplimentare, citiți fișa informativă a Comisiei referitoare la inițiativă.
 

Browserul dumneavoastră nu suportă tagul video.