Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inițiativa privind universitățile europene

Ce este Inițiativa privind universitățile europene?

Spațiul educațional european este în schimbare. Cu ocazia reuniunii la nivel înalt de la Göteborg din 2017, liderii UE au prezentat o viziune asupra educației și culturii. În concluziile sale din decembrie 2017, Consiliul European a invitat statele membre, Consiliul UE și Comisia să întreprindă o serie de inițiative, printre care:

„[…] consolidarea parteneriatelor strategice la nivelul întregii UE între instituții de învățământ superior și încurajarea creării, până în 2024, a aproximativ 20 de „universități europene”, constând în rețele ascendente de universități de pe întreg teritoriul UE, care le vor permite studenților să obțină o diplomă de învățământ superior prin combinarea studiilor din mai multe țări din UE și vor contribui la competitivitatea internațională a universităților europene”.

Inițiativa privind universitățile europene răspunde la acest apel, ea fiind rezultatul colaborării dintre instituțiile de învățământ superior, organizațiile studențești, statele membre și Comisie. În prezent, este una dintre inițiativele care reflectă cel mai bine ambiția UE de a crea un Spațiu european al educației.

 

Browserul dumneavoastră nu suportă tagul video.

Ce se înțelege prin „universitate europeană”?

Universitățile europene sunt alianțe transnaționale care vor deveni universitățile viitorului, promovând valorile și identitatea europeană și revoluționând calitatea și competitivitatea învățământului superior european. Pentru a realiza acest pas important, Comisia testează diferite modele de cooperare pentru universitățile europene, lansând două cereri de propuneri în cadrul programului Erasmus+. Aceste alianțe:

  • vor include parteneri din toate tipurile de instituții de învățământ superior și vor acoperi o arie geografică largă, din întreaga Europă
  • se vor baza pe o strategie comună pe termen lung, cu accent pe durabilitate, excelență și valori europene
  • vor oferi programe de studii axate pe studenți și predate în comun într-un campus interuniversitar, în cadrul căruia grupuri diverse de studenți își vor putea construi propriile programe și experimenta mobilitatea la toate nivelurile de studii
  • vor adopta o abordare bazată pe provocări, în care studenții, cadrele universitare și partenerii externi vor putea coopera în echipe interdisciplinare pentru a face față celor mai mari probleme cu care se confruntă Europa în prezent

Rezultatele primei cereri de propuneri

Rezultatele cererii de propuneri din 2019 au fost publicate în iunie 2019. Din cele 54 de propuneri primite au fost selectate primele 17 alianțe de universități europene, implicând 114 instituții de învățământ superior din 24 de state membre. Pentru informații suplimentare, citiți comunicatul de presă.

Rezultatele celei de-a doua cereri de propuneri

Au fost publicate rezultatele cererii de propuneri din 2020. Din 62 de cereri primite, au fost selectate alte 24 de alianțe de universități europene, implicând 165 de instituții de învățământ superior din 26 de state membre și din alte țări participante la programul Erasmus+. Pentru informații suplimentare, citiți comunicatul de presă.

Cele 41 de alianțe vor testa diferite modele ale conceptului de „universitate europeană” și vor analiza potențialul acestuia de a transforma învățământul superior. Inițiativa privind universitățile europene va fi pe deplin implementată și extinsă în cadrul viitorului program Erasmus pentru perioada 2021-2027. Pentru informații suplimentare, citiți fișa informativă a Comisiei referitoare la inițiativă.
 

Browserul dumneavoastră nu suportă tagul video.

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 European Universities in action

After the 2022 Erasmus+ call for proposals, we now have 44 European Universities involving around 340 higher education institutions in both capital cities and remote regions of 31 countries, including all EU Member States, Iceland, Norway, Serbia and Turkey. 

By partnering with around 1,300 associated partners ranging from non-governmental organisations (NGOs), enterprises, cities, local and regional authorities, the European Universities are able to substantially increase the quality and scope of higher education in Europe.

An overview of the 44 European alliances and their composition

Alliances selected under the 2019 Erasmus+ call finished their initial 3 year-funding period in 2022. They were eligible to apply to the 2022 Erasmus+ call for proposals.

For more information, see the available factsheets on the different European Universities.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students