Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Semestrul european / Analiza specifică fiecărei țări

Despre ce este vorba

Deși responsabilitatea în ceea ce privește sistemele de educație și formare le revine statelor membre, UE joacă un rol-cheie în sprijinirea eforturilor depuse de acestea în vederea îmbunătățirii și modernizării sistemelor de învățământ. 

Într-o economie globalizată și bazată pe cunoaștere, Europa are nevoie de mână de lucru înalt calificată pentru a rămâne competitivă în materie de productivitate și inovare. Acest lucru este deosebit de important în perioade de schimbări tehnologice și societale rapide. 

Totuși, o serie de date recente arată că există o discrepanță din ce în ce mai mare între oferta și cererea de competențe de pe piața muncii, ceea ce mărește șomajul și limitează creșterea economică.

În conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, printre prioritățile UE se numără:

  • alinierea competențelor la nevoile de pe piața muncii
  • reducerea ponderii elevilor care părăsesc timpuriu școala la mai puțin de 10 % 
  • creșterea numărului de absolvenți de învățământ superior la cel puțin 40%.

Cum funcționează

În cadrul Semestrului european, Comisia realizează analize specifice fiecărei țări în mai multe domenii de politică, printre care se numără și educația și formarea. 

Aceste analize ajută statele membre să abordeze provocările sociale identificate la nivel european, național și regional. De asemenea, le permit guvernelor naționale să evalueze progresele înregistrate în direcția implementării reformelor necesare, precum și în domeniile care au nevoie de investiții suplimentare. 

În contextul Strategiei Europa 2020 pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, în prima jumătate a anului sunt formulate o serie de recomandări specifice fiecărei țări, în contextul Semestrului european, pentru a ajuta statele membre să găsească soluții la problemele urgente. 

În plus, în fiecare an, Monitorul educației și formării oferă o analiză actualizată a provocărilor, pe baza unui set de criterii de referință. Monitorul contribuie și la elaborarea de politici bazate pe date concrete.