Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Europski semestar / Analiza po zemljama

O čemu je riječ?

Iako su države članice nadležne za sustave obrazovanja i osposobljavanja, EU ima ključnu ulogu u podupiranju nastojanja za poboljšanje i modernizaciju nacionalnih obrazovnih sustava. 

U globaliziranom gospodarstvu koje se temelji na znanju Europi je potrebna visokostručna radna snaga kako bi se osigurala europska konkurentnost u pogledu produktivnosti i inovacija. To je osobito važno u vrijeme brzih tehnoloških i društvenih promjena. 

Međutim, u novije se vrijeme pokazalo da postoji sve veći nerazmjer između vještina zaposlenika i potreba na tržištu rada, što pridonosi nezaposlenosti i ograničava gospodarski rast.

U skladu s ciljevima iz strategije Europa 2020. prioriteti EU-a u tom području uključuju:

  • usklađivanje vještina s potrebama na tržištu rada
  • smanjenje broja osoba koje rano napuštaju školovanje na manje od 10 % 
  • povećanje udjela osoba sa završenim tercijarnim obrazovanjem na najmanje 40 %.

Kako to funkcionira?

Komisija u okviru europskog semestra provodi analize zemalja u nizu područja politika, među ostalim u područjima obrazovanja i osposobljavanja. 

Te analize državama članicama pomažu pronaći odgovore na društvene izazove utvrđene na razini EU-a te na nacionalnoj i regionalnoj razini. Pomažu i nacionalnim vladama procijeniti napredak u provedbi potrebnih reformi i područjâ u kojima su potrebna daljnja ulaganja. 

U prvoj polovini godine (europski semestar) u kontekstu strategije Europa 2020. za rast i zapošljavanje izdaje se niz preporuka za pojedinačne zemlje kako bi se državama članicama pomoglo u rješavanju najhitnijih pitanja. 

Osim toga, svake se godine u Pregledu obrazovanja i osposobljavanja navodi ažurirana analiza izazovâ na temelju niza referentnih vrijednosti. Taj pregled pridonosi i inicijativi EU-a za izradu politika koje se temelje na dokazima.