Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso / maakohtaiset analyysit

Mistä on kyse?

Kukin EU:n jäsenmaa on vastuussa omasta koulutusjärjestelmästään, mutta EU:lla on tärkeä rooli näiden järjestelmien parantamis- ja uudenaikaistamispyrkimysten tukijana. 

Globalisoituneessa osaamistaloudessa Eurooppa tarvitsee ammattitaitoista työvoimaa pystyäkseen kilpailemaan tuottavuudessa ja innovoinnissa. Tarve korostuu teknologian ja yhteiskunnan muuttumisen nopeutuessa. 

Tuoreiden tietojen mukaan osaamisen kohtaanto-ongelma työmarkkinoilla on kuitenkin pahenemassa. Tämä lisää työttömyyttä ja jarruttaa talouskasvua.

EU:n tämän alan prioriteetteja ovat Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti:

  • työvoiman ammattitaidon sovittaminen työmarkkinoiden tarpeisiin
  • koulunkäynnin keskeyttävien nuorten osuuden vähentäminen alle 10 prosenttiin 
  • korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden osuuden kasvattaminen vähintään 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Toimintaperiaate

Euroopan komissio tekee talouspolitiikan EU-ohjausjakson osana maakohtaisia analyyseja eri politiikanaloilla. Yksi näistä aloista on koulutus. 

Näiden analyysien avulla jäsenmaat voivat vastata EU:n tasolla sekä kansallisella ja alueellisella tasolla havaittuihin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Lisäksi niiden avulla kansalliset hallitukset voivat arvioida edistymistä tarvittavien uudistusten toteuttamisessa ja määrittää alat, joilla tarvitaan lisäinvestointeja. 

Työllisyyttä ja kasvua edistävään Eurooppa 2020 -strategiaan liittyen kunkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla annetaan osana EU-ohjausjaksoa joukko maakohtaisia suosituksia, joiden tarkoituksena on auttaa jäsenmaita ratkaisemaan kiireellisimpiä haasteita. 

Lisäksi julkaistaan vuosittain koulutuksen seurantakatsaus, joka sisältää vertailuarvoihin perustuvan päivitetyn analyysin haasteista. Seurannan tavoitteena on lujittaa näyttöön perustuvaa toimintapolitiikkaa EU:ssa.