Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ευρωπαϊκό εξάμηνο/Ανάλυση ανά χώρα

Περί τίνος πρόκειται;

Παρόλο που κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για το δικό του σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ΕΕ παίζει σημαντικό ρόλο στηρίζοντας τις προσπάθειες των κρατών μελών να βελτιώνουν και να εκσυγχρονίζουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα. 

Σε μια παγκοσμιοποιημένη και βασισμένη στη γνώση οικονομία, η Ευρώπη χρειάζεται υψηλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστική από την άποψη της παραγωγικότητας και της καινοτομίας. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο σε καιρούς ταχέων τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών. 

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, παρατηρείται αυξανόμενη αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας και τον περιορισμό της οικονομικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα αυτόν περιλαμβάνουν:

  • την ευθυγράμμιση των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
  • τη μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο σε κάτω από το 10 %· 
  • την αύξηση του ποσοστού των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 40 % τουλάχιστον

Πώς λειτουργεί;

Η Επιτροπή διεξάγει αναλύσεις ανά χώρα σε ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, μεταξύ άλλων στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Οι αναλύσεις αυτές βοηθούν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που εντοπίζονται σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Βοηθούν επίσης τις εθνικές κυβερνήσεις να αξιολογήσουν την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, καθώς και να προσδιορίσουν τους τομείς που χρειάζονται περαιτέρω επενδύσεις. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το πρώτο εξάμηνο του έτους εκδίδεται μια σειρά ειδικών ανά χώρα συστάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με σκοπό να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών προκλήσεων. 

Επιπλέον, κάθε χρόνο η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης παρέχει μια επικαιροποιημένη ανάλυση των προκλήσεων, με βάση ένα σύνολο δεικτών αξιολόγησης. Η έκθεση παρακολούθησης συμβάλλει επίσης στην προσπάθεια της ΕΕ για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής.