Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Zasoby SELFIE

Zasoby dla kadry kierowniczej szkół, nauczycieli, uczniów, polityków, krajowych/regionalnych władz oświatowych i naukowców.

Process

Materiały SELFIE: kwestionariusze i sprawozdania

Wytyczne dotyczące autorefleksji i podejmowania działań

SELFIE – zestaw narzędzi innowacji pedagogicznych (SELFIE PTK)

Pełny pakiet materiałów, który ma pomóc szkołom w opracowaniu opartego na narzędziu SELFIE planu działania na rzecz efektywnego uczenia się w epoce cyfrowej. Zawiera on wytyczne krok po kroku i wytyczne na temat:

  • przygotowania oceny SELFIE, przeglądu wyników i określenia priorytetów i celów
  • opracowania, wdrożenia i oceny planu działania SELFIE.

Dostępne języki: angielski, grecki, włoski, fiński, estoński

Zestaw narzędzi

Szkolenie: Opracuj szkolny plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)

Otwarty kurs online przygotowany po to, aby pomóc nauczycielom i dyrektorom szkół w opracowaniu planów działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.

Szkolenie

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – wytyczne

„Plan Digital de Centro” to przewodnik przygotowany przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji i Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, aby pomóc szkołom w procesie transformacji cyfrowej poprzez ułatwienie im opracowania planów działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (w j. hiszpańskim).

Pobierz wytyczne [pdf] (w j. hiszpańskim)

Wsparcie techniczne w korzystaniu z narzędzia SELFIE

Szukasz innych materiałów?

Skontaktuj się z nami.