Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Een Europese benadering van microcredentials

Flexibele, inclusieve leermogelijkheden

Op 16 juni 2022 heeft de Raad van de Europese Unie (EU) een aanbeveling betreffende een Europese benadering van microcredentials voor een leven lang leren en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt aangenomen. De aanbeveling heeft als doel de ontwikkeling, uitvoering en erkenning van microcredentials in verschillende instellingen, bedrijven en sectoren en over de grenzen heen te ondersteunen.

Een effectieve cultuur van een leven lang leren is essentieel om ervoor te zorgen dat iedereen over de kennis, vaardigheden en competenties beschikt die hij nodig heeft om in zijn privé- en beroepsleven te gedijen.

Microcredentials certificeren de leerresultaten van kleine leerervaringen, zoals een korte cursus of opleiding. Het is een flexibele en gerichte manier om mensen te helpen de nodige kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In heel Europa en daarbuiten worden snel leermogelijkheden ontwikkeld die korter zijn dan traditionele kwalificaties, waaronder dus ook microcredentials. Er zijn veel publieke en private aanbieders van dit soort leermogelijkheden om tegemoet te komen aan de vraag naar flexibeler onderwijs- en opleidingsvormen waarin de lerende centraal staat. De aanbieders hebben ook het potentieel om onderwijs- en opleidingsmogelijkheden te bieden aan een breder scala aan lerenden, waaronder kansarme en kwetsbare groepen.

Zonder gemeenschappelijke kwaliteitsnormen, transparantie, internationale vergelijkbaarheid, erkenning en overdraagbaarheid kunnen microcredentials echter hun volledige potentieel niet waarmaken.

Vertrouwen en flexibiliteit opbouwen

De aanbeveling van de Raad heeft tot doel:

  • mensen in staat stellen de kennis, vaardigheden en competenties te verwerven, bij te spijkeren en te verbeteren die zij nodig hebben om succes te hebben in een veranderende arbeidsmarkt en samenleving, zodat zij ten volle kunnen profiteren van een sociaal rechtvaardig herstel en van rechtvaardige transities naar de groene en digitale economie en beter zijn uitgerust om het hoofd te bieden aan huidige en toekomstige uitdagingen;
  • de paraatheid van aanbieders van microcredentials te ondersteunen om de kwaliteit, transparantie en flexibiliteit van hun leeraanbod te vergroten zodat mensen hun eigen persoonlijke leer- en loopbaantrajecten kunnen ontwikkelen;
  • inclusiviteit, toegang en gelijke kansen te bevorderen, en bij te dragen tot het bereiken van veerkracht, sociale rechtvaardigheid en welvaart voor iedereen, in een context van demografische veranderingen en in alle fasen van de conjunctuurcycli.

De aanbeveling bevat bouwstenen, waaronder een definitie van microcredentials, standaardelementen voor de beschrijving van een microcredential en beginselen voor het ontwerp en de afgifte van microcredentials.

Zo kunnen microcredentials op coherente wijze worden ontwikkeld, gebruikt en vergeleken tussen de lidstaten, belanghebbenden en verschillende aanbieders (van onderwijs- en opleidingsinstellingen tot particuliere ondernemingen). Dat kan in verschillende sectoren en vakgebieden en over de grenzen heen. Dit zal bijdragen tot het opbouwen van vertrouwen in microcredentials in heel Europa.

De aanbeveling zal de ontwikkeling en invoering van hoogwaardige en transparante microcredentials ondersteunen en cruciale terreinen op dit gebied in onderwijs en opleiding en arbeidsmarktbeleid schetsen. Zo kunnen mensen op hun eigen tempo nieuwe vaardigheden leren die voor iedereen toegankelijk zijn.

De Europese benadering van microcredentials is een essentieel onderdeel van de visie van de Commissie over de verwezenlijking van een Europese onderwijsruimte tegen 2025.

Steun van de Commissie voor ecosystemen voor microcredentials

De Commissie zal de uitvoering van de aanbeveling ondersteunen door:

  • de dialoog over het gebruik en de aanpassing van bestaande EU-instrumenten en -diensten ter ondersteuning van de ontwikkeling van microcredentials door alle soorten aanbieders te bevorderen;
  • de uitwisseling van informatie en bevordering van beste praktijken te ondersteunen;
  • na te gaan hoe het Europass-platform de technische uitvoering van de aanbeveling kan ondersteunen;
  • financiële steun te verlenen via het Erasmus+-programma.

Achtergrond

De aanbeveling is gebaseerd op een voorstel van de Commissie van 10 december 2021. Dat voorstel bouwde voort op een brede raadpleging en verzameling van informatie. De aanbeveling betreffende een Europese benadering van microcredentials werd op 16 juni 2022 samen met een voorstel over individuele leerrekeningen aangenomen.

Beide voorstellen maakten deel uit van de twaalf vlaggenschipacties die in de Europese vaardighedenagenda (juli 2020) zijn aangekondigd.

Microcredentials worden ook vermeld in het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten (maart 2021) en de mededeling van de Commissie “De Europese onderwijsruimte tegen 2025 tot stand brengen” (september 2020).

 

Lees meer