Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

En europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser

Fleksible og inklusive læringsmuligheder

Den 16. juni 2022 vedtog EU-Rådet en henstilling om en europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser for livslang læring og beskæftigelsesegnethed. Henstillingen skal støtte udviklingen, gennemførelsen og anerkendelsen af mikroeksamensbeviser på tværs af institutioner, virksomheder, sektorer og grænser.

Det er vigtigt at satse på livslang læring for at sikre, at alle har den viden og de færdigheder, de har brug for til at trives i deres privatliv og arbejdsliv.

Mikroeksamensbeviser dokumenterer læringsresultaterne efter et kort læringsforløb, f.eks. et kort kursus eller en kort uddannelse. De giver folk mulighed for på fleksibel og målrettet vis at udvikle den viden og de færdigheder, de har brug for til deres personlige og faglige udvikling.

Beviser for kortere læringsforløb (f.eks. mikroeksamensbeviser) end uddannelser i traditionelle kvalifikationer, udvikles hurtigt i hele Europa og resten af verden. De bruges af mange forskellige offentlige og private undervisningsudbydere som reaktion på efterspørgslen efter mere fleksible og elevcentrerede former for uddannelse. De giver også mulighed for at tilbyde uddannelse til flere personer, f.eks. dårligt stillede eller sårbare grupper.

Man kan dog ikke udnytte det fulde potentiale, som der ligger i mikroeksamensbeviser, hvis der ikke er fælles standarder, som sikrer kvalitet, gennemsigtighed, sammenlignelighed på tværs af grænserne, anerkendelse og overførbarhed.

Mere tillid og fleksibilitet

Rådets henstilling

  • skal gøre det muligt for den enkelte at opnå, opdatere og forbedre de færdigheder, der er brug for at trives på et arbejdsmarked og i et samfund i forandring. Disse færdigheder er desuden en forudsætning for at få fuld gavn af en genopretning efter pandemien og en omstilling til den grønne og den digitale økonomi, som er socialt retfærdig og et vigtigt grundlag for at være rustet til at håndtere nuværende og fremtidige udfordringer.
  • skal gøre udbyderne af mikroeksamensbeviser parate til at levere kvalitetsundervisning, der er mere gennemsigtig og fleksibel, så brugerne kan udforme deres egne individuelt tilpassede lærings- og karriereforløb.
  • skal med udgangspunkt i både de demografiske og samfundsøkonomiske forandringer fremme inklusion og lige muligheder og bidrage til, at alle bliver mere modstandsdygtige og opnår social retfærdighed og velstand.

Henstillingen indeholder inspiration og konkrete anvisninger, bl.a. en definition af mikroeksamensbeviser, standardelementer til beskrivelse af mikroeksamensbeviser og principper for udformning og udstedelse af mikroeksamensbeviser.

På den måde kan mikroeksamensbeviser udformes, bruges og sammenlignes på en konsekvent måde af medlemslandene interessenterne og de forskellige undervisningsudbydere (fra uddannelsesinstitutioner til private virksomheder) på tværs af sektorer, områder og grænser. Den vil understøtte opbygningen af tillid til mikroeksamensbeviser i hele Europa.

Henstillingen skal fremme udviklingen og udbredelsen af gennemsigtige mikroeksamensbeviser af høj kvalitet og giver et overblik over de vigtigste indsatsområder inden for uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikkerne. Mikroeksamensbeviser vil gøre det muligt for folk at lære nye færdigheder på en skræddersyet og inklusiv måde.

Den europæiske tilgang til mikroeksamensbeviser er et vigtigt element i Kommissionens vision om at opnå et europæisk uddannelsesområde senest i 2025.

Kommissionen fremmer systemet med mikroeksamensbeviser

Kommissionen vil hjælpe gennemførelsen af henstillingen på vej ved at

  • fremme dialogen om, hvordan eksisterende EU-værktøjer og -tjenester skal bruges og tilpasses udviklingen af mikroeksamensbeviser fra alle slags udbydere
  • tilskynde til udveksling af viden og bedste praksis
  • undersøge, hvordan Europass-platformen kan understøtte den tekniske gennemførelse af henstillingen
  • yde støtte gennem Erasmus+-programmet.

Baggrund

Henstillingen er baseret på et forslag, som Kommissionen fremsatte den 10. december 2021, og som bygger på en bred høring og indsamling af dokumentation. Henstillingen om en europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser blev vedtaget sammen med et andet forslag om individuelle læringskonti den 16. juni 2022.

Begge forslag indgik i de tolv vigtige initiativer, der blev annonceret i den europæiske dagsorden for færdigheder (juli 2020).

Mikroeksamensbeviser optræder også i handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder (marts 2021) og i Kommissionens meddelelse om etablering af det europæiske uddannelsesområde inden 2025 (september 2020).

 

Se også